TOLKNING: Ny tolkning av loven om byggeforbud ville rammet mange, svarer Sanner. Foto: NTB Scanpix
TOLKNING: Ny tolkning av loven om byggeforbud ville rammet mange, svarer Sanner. Foto: NTB ScanpixVis mer

Respekterer Sivilombudsmannen

Ikke uvanlig å ikke følge sivilombudsmannens uttalelser.

Debattinnlegg

Dagbladet mener at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og jeg ikke respekterer Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Det går fram av avisas leder lørdag 7. mai. Det er ikke riktig - jeg har stor respekt for Sivilombudsmannen. Det er en styrke, ikke en svakhet at avgjørelser og uttalelser etterprøves. Det må også gjelde Sivilombudsmannens. Det er bare i spesielle tilfeller og etter en grundig faglig vurdering at departementet ikke følger uttalelser.

Dette gjelder de to aktuelle sakene der departementet har opprettholder tidligere standpunkt.

Den første saken gjelder byggeforbudet i strandsonen og forholdet til eldre planer, nærmere bestemt planer uten særskilt byggegrense. Her fant departementet det riktig å holde fast på den tolkingen som har vært lagt til grunn helt siden plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Det betyr at kravet om byggegrense bare gjelder for nyere planer, slik intensjonene har vært hele tiden. Tolkningen ble gjort under forrige regjering og videreført etter regjeringsskifte. Det tidligere Miljøverndepartementet har veiledet kommuner og fylkesmenn i hvordan loven skal forstås. Det ville fått store konsekvenser for mange familier og enkeltmennesker dersom vi nå skulle endre tolkingen. Det er gitt mange tillatelser til tiltak i samsvar med tidligere planer, og disse måtte i tilfelle tas opp til ny behandling. Det kan være snakk om flere tusen.

Den andre saken gjelder dispensasjon fra krav om reguleringsplan i et område avsatt til byggeformål. Her mener departementet det er riktig å opprettholde vedtaket om å gi dispensasjon fra plankravet for en garasje innenfor byggeområdet. Dette er et lite tiltak som ikke berører viktige interesser. Departementet mener dispensasjonen ligger innenfor lovens rammer.

Sivilombudsmannens uttalelser har avdekket at det er behov for presiseringer i loven. Departementet har derfor fulgt opp uttalelsene fra Sivilombudsmannen i det forslaget til endring av plan- og bygningsloven som ble sendt på høring i august i fjor. Nå arbeider departementet med sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget før sommeren.

Selv om forvaltningen følger uttalelser fra Sivilombudsmannen i de aller fleste saker, er det ikke unikt at forvaltningen ikke følger ombudsmannen. Det har skjedd i 25 saker siden 2004. Om lag 20 av disse under forrige regjering. At det tilfeldigvis skjer med to saker i samme departement, svekker ikke ombudsmannsordningen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.