Respektfull helgeavis

I følge sjefredaktøren i danske Weekendavisen er årsaken til avisas suksess at den er høflig og ikke behandler sine lesere som idioter.

KØBENHAVN (Dagbladet): - For ti år siden nådde opplaget vårt 40 000. «Wow!», sa folk, og var overbevist om at toppen var nådd. I dag selger vi 65 000 - og er på vei oppover, forteller sjefredaktør Anne Knudsen når Dagbladet besøker henne i redaksjonslokalene i København.

Hva så om en dansk ukeavis har suksess og selger nesten like mange aviser som Dagens Næringsliv gjør på en hverdag i Norge? Jo, fordi danske Weekendavisen strider mot det meste av konvensjonell avislogikk - i alle fall i Norge: Her kommer en fullformatavis fullstappet med ord og ganske fri for «nyhetstrøkk». Synes du denne artikkelen er lang, skulle du lese Weekendavisen. Der er langt lengre artikler om det som i Norge av mange ville karakteriseres som marginale tema. Om litteratur, filosofi, forskning, kunst, kultur og politikk. Det vi i Norge ville kalt en smal avis, altså. Som i Danmark når bredt ut. Er det avisa eller folket som er annerledes på andre siden av Skagerrak?

- STADIG FLERE MENNESKER er høyt utdannet. Forestillingen om at folket er en gjeng dumme ignoranter som bare vil ha vold og sex stemmer rett og slett ikke. Veldig mange mennesker arbeider i dag med hodet, er oppegående og har gode forutsetninger for å lese vår type avis, sier sjefredaktøren.

Men så er også avisa spesiell.

- Vi gjør noe som er ganske uvanlig i mediebildet. Vi snakker høflig til våre lesere. Vi snakker til dem ut fra en forestilling om at de verken er dumme eller uvitende - men at de heller ikke er allvitende eksperter på alle tema. Derfor forklarer vi på høflig og respektfullt vis hva sakene handler om.

Dermed mener ikke Knudsen hun leder en vanskelig avis. - Vi skriver titt og ofte om vanskelige emner, men det blir alltid skrevet på en måte som skal være forståelig.

Weekendavisen legger vekt på å unngå å gjøre det mange intellektuelle produkter ifølge Knudsen er tilbøyelige til, nemlig å lage utelukkingsmekanismer og signalisere at «dette er bare for de få som er som meg».

- Enhver idiot kan forklare noe innviklet på en innviklet måte. Det vanskelige er å forklare noe innviklet enkelt . Om man får det til, har mye med om man selv faktisk har forstått det man skal prøve å forklare for andre.

DANMARK HAR LANGT FÆRRE aviser enn avislandet Norge, og selv de største danske avisene har lavere opplagstall enn de norske. Størst er den Århus-baserte fullformatavisa Jyllands Posten, med et opplag på rundt 180000. Politiken og Berlingske Tidende ligger på rundt 150000- 160000, mens den største danske tabloiden, Ekstra Bladet, ligger like bak. Til sammenlikning har Norges største avis, VG, et opplag på hverdager på nesten 375000, mens Dagbladet ligger på rundt 207000 solgte aviser, som Norges tredje største avis.

- Men vi konkurrerer ikke med dagsavisene. Våre lesere holder en av de andre avisene - og så kommer Weekendavisen i tillegg.

I en tid der tilgangen på informasjon overgår det de fleste er i stand til å håndtere, mener Knudsen en avis av Weekendavisens type bidrar med å sortere og ordne.

- Jo mer informasjon som velter inn over oss, dess gladere tror vi folk blir over en «rolig» avis som dropper pliktstoffet og ganske enkelt velger ut det vi selv synes er interessant. Vi sier: Dette mener vi er viktig, dette var interessant - og så skriver vi om det.

- Og definisjonen av «interessant» er...

- ...det våre journalister selv måtte finne interessant. De skriver om det de har lyst til, og vi blir på den måten en personlig avis. Men det skal selvsagt være en problemstilling, en kontekst, historie og perspektiver i artiklene. Dermed tar det en uke å skrive artiklene i Weekendavisen - og en uke å lese den.

Den typiske Weekendavis-leseren er en 35-årig akademisk utdannet kvinne.

- Selv om vi har alle typer lesere, er vi den avisa i Danmark som har flest unge lesere i gruppa mellom 25 og 40 år. Langt flere enn andre aviser. Vi er også den avisa i Danmark som har flest kvinnelige lesere. Og det hovedstadsbladet som har flest lesere - i absolutte tall - på Jylland.

I NORGE FØLES KRAVET om inntjening og profitt til avisenes eiere stadig mer nærværende for mange aviser. Weekendavisen inneholder få annonser, har få ambisjoner om å tjene store penger, og får pengene sine inn på rent avissalg.

- Henger det ikke eiere over deg og roper på større profitt?

- Nei, våre eiere er så stolte over å ha en så «smuk» avis. Dessuten har de andre aktiviteter de tjener pengene sine på.

Weekendavisen er en del av et stort avishus, Berlingske, som gir ut Berlingske Tidende og tabloiden B.T. Begge disse er store annonseorganer.

DET NÆRMESTE MAN KOMMER Weekendavisen i Norge, er Morgenbladet - som selger en tiendedel så mange aviser som forbildet i Danmark. Er det Morgenbladet eller norskingene det er noe galt med?

- Jeg synes det er et mirakel at Morgenbladet selger så godt. Morgenbladet går akkurat i den fella vi prøver å unngå, den er ekskluderende. Avisa har karakter av en universitetspublikasjon, og jeg synes det er fantastisk at den selger i tusenvis, sier Knudsen.

- Hva er Weekendavisen dårlig på?

- Vi er ikke særlig gode på sport. Men det har vi heller ingen ambisjoner om.