ANKLAGES FOR Å SKAPE FRYKT «Aabø hevder langt på vei at fremmedfrykt skapes av all form for kritiske uttalelser av regjeringens politikk på området fra Frp», skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Siv Jensen holder tale på Frps landsmøte.  Foto: Jacques Hvistendahl
ANKLAGES FOR Å SKAPE FRYKT «Aabø hevder langt på vei at fremmedfrykt skapes av all form for kritiske uttalelser av regjeringens politikk på området fra Frp», skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Siv Jensen holder tale på Frps landsmøte. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Respektløst om Frp

Det er ikke Frp, men mangel på integrering som skaper intoleranser og frykt.

FRP: Kommentator Stein Aabøs frontalangrep i Dagbladet 4/8 på Frp er tidsmessig og innholdsmessig respektløst. Å være skeptisk til dagens innvandrings- og flyktningepolitikk er ikke det samme som å spille på fremmedfrykt. Aabø hevder langt på vei at fremmedfrykt skapes av all form for kritiske uttalelser av regjeringens politikk på området fra Frp.

At Frp ønsker å stille gjenkrav til dem som skal nyte godt av våre sosiale goder og støtteapparat, er ikke det det samme som å være fremmedfientlig. Tvert imot er det å være ansvarlig. Når Dagbladet kritserer Frp for å spille på fremmedfrykt og generalisering, og i prinsipp ikke skiller mellom Frps kritikk og det å være fremmedfientlig, har de ikke forstått budskapet. Naivitet og unfallenhet overfor de strømninger og misnøyer som oppstår i samfunnet der plikter og goder oppleves ulikt, er skummelt. Den virkelige faren oppstår når det blir politisk ukorrekt å påpeke dette. Da kan vår naivitet gi grobunn for ekstremister.

I årevis har Frp stilt kritiske spørsmål ved den politikken som er ført. Vi har foreslått endringer i integreringspolitikken. Da disse ble foreslått, ble de avfeid av Arbeiderpartiet. Nå ser vi at Ap selv foreslår de samme tiltakene. Allikevel er det vi i Frp som henges ut som fremmedfientlige fordi vi nekter gå inn i asyl- og flyktningepolitikken med skylappene på.

For å gjøre det helt klart: Frp ønsker likhet og frihet, som er uavhengig av religion, kjønn og etnisk bakgrunn. Det betyr at min frihet slutter der din begynner. Ingen kan forvente å ha rettigheter som går på utsiden av samfunnsnormene. Jeg er selv migrant. Jeg har førstehåndskjennskap om det å komme til Norge fra et land med annen kultur og religion. Jeg forventet ikke at samfunnet skulle tilpasse seg meg, og ikke motsatt.

Det er ikke Frp, men mangel på integrering som skaper intoleranser og frykt, som også rammer uskyldige. For at det ikke skal få utvikle seg, må vi snakke om det med ærlige ord. Noen ganger må vi også sette tingene på spissen.

Det handler ikke om å spille på fremmedfrykt. Det handler om like rettigheter, plikter, og om frihet. En frihet som krever at man tar ansvar for å tilpasse seg når man kommer til et land med en ny kultur. Hvis misnøyen får vokse, kan det dessverre i et fritt demokratisk samfunn, finnes dem som utnytter dette til å begå uhyrligheter. Men da må man mangle grunnleggende egenskaper som medmenneskelighet, samt respekt for liv, lov og orden. Disse har ingen plass i vårt parti og heller ikke i det norske samfunnet.