Rett høyre fra venstre

INTEGRERING: Torbjørn Røe Isaksen forsøker i å gi Frp en rett høyre i Dagbladet 14. februar. Problemet er bare at en rett høyre fra han, treffer oss fra venstre. Det avslører i grunnen lite.Røe Isaksen har en hang til å skrive svulstige kronikker med en touch av arroganse. Det har han fått til igjen. Helt åpenbart kontraproduktivt i forhold til det han selv sier er målet sitt - en mer effektiv og strengere integreringspolitikk, går han til angrep på det eneste partiet som støtter Høyre i denne kampen. Dersom vi da kan ta han på alvor når han sier Høyre også vil ha en kursendring i integreringspolitikken.Det er helt rett at Frp har adoptert flere av integreringsforslagene fra den danske regjeringen. En regjering som for øvrig er den nordiske regjeringen som ligger tettest opp imot Røe Isaksens angivelige lilberalkonservative utgangspunkt. At Høyre - i regjeringsposisjon, også kopierte en lang rekke danske tiltak, synes å være helt ukjent for Unge Høyre-lederen. Uff da, Torbjørn, hva var det som var så råttent i Danmark, sa du?

FRP HAR, imotsetning til den kvasiliberale fløyen i Unge Høyre, innsett at friheten over landegrensene har sine begrensninger. Dersom vårt velferdssamfunn skal eksistere slik vi kjenner det, er vi nødt til å forholde oss til en del realiteter som ikke er beskrevet i Unge Høyres seks setninger lange grunnsyn om frihet over grensene. Dersom vi eksempelvis skulle vært det eneste europeiske landet som åpnet helt fritt for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, ville det fått dramatiske konsekvenser for vanlige arbeidsfolk som livnærer seg som håndverkere. De ville mistet jobben over natta. At dette er en problemstilling som ikke eksisterer hos Torbjørn Røe Isaksen, sier langt mer om hans liberalisme enn om Frps.Inntil Torbjørn Røe Isaksen snakker politikk framfor retorikk, er denne debatten meningsløs. Når han gjennom en helsides kronikk om integrering ikke klarer å komme med ett eneste forslag for å bedre integreringen, stoppe framveksten av fundamentalistisk islam og bevare grunnleggende verdier i Norge, forklarer det hvorfor han skrev en kronikk i Dagbladet. Han ville ha en kronikk i Dagbladet - og ikke noe mer.