FLERE SIDER AV SAKEN:  «At de i det hele tatt har funnet noe de kan sette fingeren på, er sterkt beklagelig. Det bør ikke skje, og vi er nå i god gang med å endre våre rutiner,» skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra saken om en trakassert hjemmehjelp ansatt hos Uloba. Foto: Benjamin A. Ward
FLERE SIDER AV SAKEN: «At de i det hele tatt har funnet noe de kan sette fingeren på, er sterkt beklagelig. Det bør ikke skje, og vi er nå i god gang med å endre våre rutiner,» skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra saken om en trakassert hjemmehjelp ansatt hos Uloba. Foto: Benjamin A. WardVis mer

Rett og galt om ULOBA

At Dagbladet tabloidiserer, er velkjent. Arbeidstilsynet har ikke «slaktet» oss i en rapport.

For 20 år siden trodde ingen at funksjonshemmede kunne styre sine egne liv og ta ansvar for å lede sine egne assistenter. Vi fem som grunnla ULOBA som et spleiselag i 1991, ønsket ikke å bli stuet bort. Vi ville leve. Det fikk vi til, og siden har vi arbeidet hardt for at andre skal få oppleve den samme friheten som oss.

Med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) kan vi delta i samfunnet - vi kan komme oss på skole eller jobb, på foreldremøte eller i familieselskap, på fotballkamp eller kino. Ingenting av dette hadde vært mulig uten assistentene våre som gjør en glimrende jobb rundt omkring i Norge. Vi er dem stor takk skyldig, og beklager på det sterkeste om noen av dem føler seg urettmessig behandlet.

At Dagbladet tabloidiserer, er velkjent. Arbeidstilsynet har ikke «slaktet» oss i en rapport. Men, at de i det hele tatt har funnet noe de kan sette fingeren på, er sterkt beklagelig. Det bør ikke skje, og vi er nå i god gang med å endre våre rutiner. Det er særlig HMS-tilbudet til assistentene som ikke har vært tilfredsstillende og det gjør vi noe med nå. Vi har også blitt kritisert for å ha operert med elleve timers normal arbeidsdag i fleksiordningen vår, i stedet for ni timer. Det kommer av at det er innslag av passivitet i arbeidet til mange assistenter, og slike fleksible ordninger med opp til 13 timers normaldag er forholdsvis vanlig både i privat og offentlig sektor. Uansett endrer vi selvfølgelig dette umiddelbart. Assistenter som har jobbet for mye vil få etterbetalt overtid for tre år tilbake.

ULOBA er et andelslag der ingen tar ut utbytte og vi har ingen interesse av å presse assistentene på lønn. Vi har ikke tjent penger på denne ordningen og alle ubrukte lønnsmidler blir tilbakeført til kommunene.

Lederopplæring er avgjørende for at BPA skal fungere etter hensikten. Hvem som skal få BPA og er skikket til å være arbeidsledere for sine egne assistenter, det bestemmer kommunen, ikke ULOBA. Men når BPA er tildelt, er det vårt ansvar å gjøre funksjonshemmede til gode ledere. Mye skal læres, og for noen er dette en prosess som tar tid. Funksjonshemmede er fremdeles en stigmatisert og diskriminert gruppe og det kan være en enorm omstilling å gå fra å se på seg selv som «hjelpeløst offer» til leder. Vi har derfor, som eneste BPA-arbeidsgiver i Norge, obligatorisk lederopplæring og et permanent rådgivningstilbud til våre ledere. Vi jobber også hele tiden for å gjøre lederopplæringen og oppfølgingen enda bedre, nettopp fordi vi vet hvor viktig den er.