Rett til å nekte lesbiske hjelp

Lesbiske par skal ha rett til assistert befruktning, men Stortinget vedtok torsdag at helsepersonell kan nekte å assistere av samvittighetsgrunner.

«Igjen leker KRF og kristne fundamentalister Gud.Gud forby å se litt lengre enn svarteboka med gullskrift på. Hvis deres Gud kan fordømme lesbiske og andre som de mener ikke har livets rett, ja, da er ikke den kristne Guden noen god Gud.

Jorunn

«Tenk så fint. Om man er lesbisk sjukepleier på jobb som nekter å behandle kristne, da blir det rolige dager på jobb.

humor og kanari«Morsom kommentar for de som elsker å hate de kristne. Men problemet er at kommentaren ikke treffer poenget.Vedtaket sier at helsepersonell kan nekte av samvittighetsgrunner. Det innebærer i praksis at lesbiske kan nekte å hjelpe kristne med assistert befruktning. Men assistert befruktning er ikke noen nødvendig medisinsk behandling. Det er ikke snakk om helse og liv og død her.Verken kristne eller lesbiske kan nekte noen nødvendig medisinsk behandling.

JB«Problemet er, som de fleste ikke ønsker å innse, at det faktisk er et stort antall av befolkningen som syntes det er galt å gi kunstig befruktning til lesbiske par. Det er også mange som syntes det er galt å gi det til hetrofile par. Det er naturstridig, og vi har ikke alle fakta på bordet om hva som skjer med evolusjonen når vi driver å gir infertile muligheten til å få barn.

Tvilende