Rett til våpen grunnlovsfestet

«Er det ikke opplagt at dette er en dårlig ide? Men det er vel egentlig bare et tegn på hva god lobbyvirksomhet kan føre til.

Lx

«Å eie et våpen er en naturlig vei å gå når en mener at individet bør ha mest mulig frihet over seg selv, og sin eiendom. Å eie et våpen blir altså bare en forlengelse av denne naturlige rettigheten. At det er mange nordmenn som griner over dette er fordi de er vant med at mamma staten ordner opp, og ikke dem sjæl. At det er så mange dødsfall betyr ikke at alle er gale; en del er gjort i selvforsvar – og det er godt.

Irrelevant«Så i stedet for at «mamma staten» ordner opp, som du sier det, er det bedre at hver enkelt går rundt og skyter hverandre for å ordne opp i problemene? Denne loven er jo helt latterlig.

Seriøst«Ja fint at vi her i Norge lar staten passe på oss: Her gir vi deg en voldsalarm politiet ikke vil fortelle deg er totalt verdiløs, trykker du inn knappen rekker de kanskje frem før liket ditt er kaldt. Det er jo betryggende, eller hva?

Rafael«Flott USA! En seier for den individuelle friheten og retten til å verne om eget liv.

Ardentor«Samt retten til å ta noen uskyldige liv i samme slengen.

Rolf H.«I de landene der man har lov til å bære våpen, har man langt mindre kriminalitet. Statistikk viser at personlige våpen hindrer flere millioner kriminelle hendelser hvert eneste år i USA.

Toumas