Retten krever at Dagbladet og TV 2 utleverer tips

Fra siktede etter Urtegatabrannen.

VAR PÅ ÅSTEDET: Dette er ett av de to bildene den siktede sendte til Dagbladet.
VAR PÅ ÅSTEDET: Dette er ett av de to bildene den siktede sendte til Dagbladet.Vis mer

(Dagbladet.no): 46-åringen som er siktet for dødsbrannen i Urtegata 31, var den første som tipset Dagbladet om brannen natt til lørdag 13. desember.

Han har også tipset flere medier, blant annet TV 2, om branner og andre dramatiske hendelser.

Politiet har krevd å få utlevert alle tips fra siktede. Det har både Dagbladet og TV 2 nektet. Men nå har politiet fått medhold fra Oslo tingretten om at tipsene må utleveres.

Dagbladet anker
Norske medier utleverer av prinsipp ikke upublisert materiale.

- Vi anker kjennelsen. Det litt spesielle i denne saken er at siktedes forsvarer har åpnet for at vi kan gi fra oss dette materialet, men prinsippet om upublisert materiale er svært viktig for en fri og uavhengig presse, sier Morten Øverbye, nyhetsredaktør i Dagbladet.

- Jeg er skuffet over at tingretten ikke har lagt større vekt på hva som kreves av politiets begrunnelse for krav om utlevering. Det er imidlertid en grundig avgjørelse fra tingretten, som drøfter motstridende hensyn.

Både Dagbladet og TV 2 har engasjert advokater i saken.

- Vi ønsker ikke å gi fra oss upublisert materiale, sier Øverbye.

Tipset og sendte bilder

46-åringen både tipset og sendte bilder fra Urtegata-brannen. Ifølge metainformasjonen som følger bildene, som kan være upresis, ble de tatt klokka 03.50, sju minutter etter at brannvesenet ble varslet.

Mannen har forklart at han oppdaget brannen tidlig, fordi han satt oppe og så på ishockey på TV.

21. april besluttet Oslo tingrett at Dagbladet må utlevere detaljer om alle tipsene den mordbrannsiktede
har henvendt seg til avisa med.

«Begjeringen gjelder utlevering av alt materiale Dagbladet besitter av tips mottatt fra siktede i forbindelse med at han har forklart for politiet, og i rettsmøte til behandling av fengslingsbegjæring, at han er en såkalt "nyhetstipser", som blant annet har tipset Dagbladet om branner, herunder brannen omtalt i siktelsens post I (Urtegata-brannen, red. anm.). I begjæringen anføres at opplysningene bes spesifisert med dato og klokkeslett når tipsene er mottatt, samt hva tipsene gjelder.»


Dagbladet har tidligere skrevet at mannen har tipset avisa om ni konkrete branner. Dagbladet publiserte da dato og stedsangivelse for tipsene, men de er ikke angitt med tidspunkt eller andre detaljer.

Vil ikke vanskeliggjøre, mener retten

Retten mener ikke hensynet til kildevernet har avgjørende betydning i dette tilfellet:

« Slik retten ser det gjelder nærværende sak ikke direkte spørsmål om beskyttelse av pressens kilder idet saken gjelder utlevering av meldinger til avisen», heter det i kjennelsen.

Retten mener det har betydning at den siktede ikke selv har motsatt seg utlevering av tipsene:

«Slik retten ser det foreligger det i saken omstendigheter som svekker skadevirkningene av et eventuelt brudd på den taushetsplikt og konfidensialitet som Dagbladet påberoper seg. Siktede har samtykket til at opplysningene utleveres til politiet.»

« Retten kan ikke se at det er noe ved Dagbladets journalistiske metode ved håndtering av slike meldinger som tilsier et særlig vern ... At Dagbladet pålegges å utlevere disse tipsene vil ikke vanskeliggjøre pressens mulighet for å benytte nyhetstips fra enkeltpersoner i sin alminnelighet.»

Politiet har tidligere sagt at de mistenker mannen for å stå bak flere branner.