Retur til Etiopia

NOAS v/Rune Berglund Steen sier at Norge, for første gang på over ti år, kan komme til å tvangsreturnere til Etiopia. Han viser til at mange har fått avslag på asylsøknaden, og frykter at flere av disse risikerer alvorlige overgrep.Jeg vil understreke at alle asylsøkere får en grundig og individuell behandling. Utlendingsdirektoratet(UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) baserer seg på omfattende kartlegging av forholdene gjennom en rekke uavhengige kilder. De foretar også egne undersøkelser. For eksempel har de disse dager en Fact-finding Mission til Etiopia. Steens referanser til enkeltsaker og konstateringer av «faktum», kan være vanskelige å forholde seg til. Hans konstateringer av hva enkelte søkere har vært utsatt for, synes å bygge på egen vurdering, eller referat av søkernes opplysninger. Da er det viktig å vite at enkelte saker reiser troverdighetsspørsmål. NOAS har selv stått frem som «forsvarere» av personer som senere har vist seg å være andre og med en annen bakgrunn enn de oppgav i asylsøknaden. Jeg vil også minne om at utlendingsmyndighetenes oppgave er å vurdere framtidig risiko. Tidligere overgrep er et viktig moment i vurderingen, men vil ikke alltid bety at søkeren risikerer overgrep ved retur.Jeg er enig i at etiopiske asylsøkere utgjør en sammensatt gruppe, noe praksis også viser. I de fem første månedene i år innvilget UDI asyl i 27 av totalt 62 behandlede saker. I tillegg, ga de opphold på humanitært grunnlag i seks saker. Det vil si at UDI i denne perioden innvilget opphold i over halvparten av sakene fra Etiopia. I motsetning til Steen, ser jeg ikke behov for en uavhengig gjennomgang av disse sakene på nåværende tidspunkt. Jeg har tillit til at UDI og UNE har en forsvarlig behandling i tråd med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og torturkonvensjonen.