Reverspolitikk fra RV!

TORSTEIN DAHLE gjør i sitt duell-innlegg i går en god innsats i å vise hvor konservativ RVs politikk er, med det mål for øyet å fjerne valgfriheten til folk flest. Hans ønske om å lovfeste et forbud mot å konkurranseutsette kommunale tjenester er å sette lokaldemokratiet i statlige bånd. Dahle sier at alle skal velge det alternativet som staten har bestemt. Venstre er ikke ukritiske til konkurranseutsetting, men det må bestemmes lokalt i hver enkelt sak, ikke dikteres fra staten. Det virker ganske klart for meg at denne valgkampen til de grader handler om framtidens - kontra gårsdagens løsninger. Jeg vil gjenta det jeg startet med i går: Kampen om å vippe Stortinget dreier seg om langt mer enn makt og posisjoner. Det handler ikke minst om en har tillit til enkeltmenneskets og lokalsamfunns evne og vilje til å ta ansvar for seg selv og andre, eller om staten skal kontrollere og styre det meste. RV vil at staten skal styre helt inn i familiens middagsvaner og har ingen tillit til det enkelte menneske.

VENSTRESsosialliberale ideologi innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne handlinger og hensyn til sine medmennesker. Sosialistene vil ha mest mulig makt til staten og minst mulig frihet for enkeltmennesket. Vi har sett skremmende resultater av en slik tankegang. Den er ikke radikal, men dypt reaksjonær og menneskefiendtlig. Både RV og det røde alternativet står for en konservativ reverspolitikk. Det får meg til å tenke på Jan Eggums: «Mor jeg vil tilbake». Det er ikke moderne.