Revider Riksrevisjonen

Ingress

Meninger

Riksrevisjonen har sikkert mange kvaliteter, men ingen har hevdet at de har stor kompetanse på presseetikk. Lite tyder på at de har særlig forståelse for prinsippene for redaktøransvar eller loven om redaksjonell frihet i media. Riksrevisjonen har nemlig bestemt at det ville være en god idé om de, som Stortingets kontrollorgan, etterprøver hvordan NRK bør styres for å sikre en presseetisk standard. Riksrevisjonen kan gjerne få et kort svar: Skal NRKs pressetiske hensyn sikres, er det særlig viktig at Riksrevisjonen holder seg langt unna.

I Norge er prinsippet om redaksjonell uavhengighet nedfelt i «Lov om redaksjonell fridom i media». Kringkastingssjefens redaksjonelle ansvar for løpende programvirksomhet er slått fast i Kringkastingsloven. Begge er vedtatt av Stortinget. Dette er lover Riksrevisjonen bør kjenne til. Likevel sier Riksrevisjonen, i sitt særpregede stammespråk, til NRK at de trenger operasjonelle revisjonskriterier i form av et sett suksessfaktorer for ivaretakelse av pressetiske hensyn, slik at de kan vurdere NRK opp mot disse. Riksrevisjonen befinner seg her langt utenfor sitt kompetanseområde. Der tråkker de på prinsippene om pressefrihet og medienes nødvendige uavhengighet. Det er ikke en formildende omstendighet at de tydeligvis ikke var klar over hva de gjorde.

Riksrevisjonen er Stortingets eget kontrollorgan. De er til for å kontrollere og revidere. Men hvis verktøyet du har er en hammer, er det lett å definere alle problemer som spiker. Etikkrevisjon av media i statlig regi er, for å si det høflig, et nytt og uprøvd fagfelt. Per Edgar Kokkvold, avgått generalsekretær for Presseforbundet, har rett når han sier at dette ikke engang minner om land vi absolutt ikke ønsker å sammenlikne oss med. Medienes etikk både bør og skal kontinuerlig diskuteres og vurderes. Men ikke av en statlig riksrevisjon.

Utover dagen i går demonstrerte Riksrevisjonen en viss evne og noe vilje til å ro: De skulle ikke granske NRKs etikk, bare undersøke den. Men det er lite betryggende når ekspedisjonssjef Therese Johnsen slår fast til NRK at dette er en rutinesak. Det er det ikke. Det er en prinsippsak. Stortingets kontrollorgan er ikke en egnet instans til å kontrollere interne redaksjonelle rutiner i NRK. Dersom Riksrevisjonen mener noe annet, bør noen revidere deres mandat.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.