PISKER STATSRÅDENE: Riksrevisor Jørgen Kosmo har lagt fram en "knusende" kritikk av sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
PISKER STATSRÅDENE: Riksrevisor Jørgen Kosmo har lagt fram en "knusende" kritikk av sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Foto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer

Revisoren har talt

Det nye i kritikken er at det er Riksrevisjonen som kommer med den, skriver Stein Aabø.

Så har sammenslåingen av Oslo-sykehusene vært gjenstand Riksrevisjonens nådeløse blikk. Jørgen Kosmos mannskap har utført et stykke undersøkende journalistikk.

Alle aktuelle dokumenter er lest og de mest sentrale personer i prosessen er intervjuet. Riksrevisjonen har presentert sine funn for departementet, fått synspunkter og korrigeringer derfra, og så offentliggjort rapporten.

Konklusjonen er at sammenslåingen av de fire sykehusene var for dårlig planlagt og utredet. Verken Helse Sør-Øst eller Helsedepartementet har vist god nok eierstyring, ifølge Riksrevisjonen.

Dette er ikke nytt. Det har vært hevdet fra ansatterepresentanter ved de fire Oslo-sykehusene i flere år. Avisenes tekstdatabase inneholder hundrevis av utsagn om dette fra profilerte, fryktløse tillitsvalgte og professorer.

Avisene har vært fulle av kritikk av fusjonen. Feilbehandling ved ett sykehus, dødsfall ved et annet, alt har angivelig hatt sin rot i dårlig planlegging og gjennomføring av den såkalte Hovedstadsprosessen.

De ansvarlige har fått unngjelde lenge før Riksrevisjonen kom med sin knusende kritikk. To helsestatsråder er blitt byttet ut som en indirekte følge av vedvarende politiske bråttsjøer. Til sist måtte også direktøren ved Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, se seg om etter annet levebrød. etter å ha stått i ulike stormer i sju år.

Den antatt usårlige, populære Jonas Gahr Støre er blitt kjørt fra første stund. Både Mikkelsen og Støre har for lengst innrømmet at samlingsprosessen var for dårlig planlagt og at utfordringene var større enn man så for seg. Begge har utvilsomt erkjent at man undervurderte vanskene med å gjennomføre en slik fusjon uten å ha nøkkelprofesjonen med på laget.

Men både Mikkelsen og helsestatsråder har fulgt lover, regler, intensjoner og retningslinjer. Departementets oppfølging av prosessen har vært tettere enn det loven krever. Noen vil hevde at Helse Sør-Øst burde fått ros for sin økonomistyring, særlig fra Riksrevisjonen som er opptatt av riktig pengebruk. Men Riksrevisjonen har lyttet mest til dem som mener at eierne burde sørget for mer enn de tre milliardene i omstillingsmidler som Oslo Universitetssykehus har fått. Helse Sør-Øst ba ikke om mer.

HSØ var i stand til å finansiere omstillingsmidler til OUS fordi andre helseforetak i regionen gikk med overskudd. Den tidligere direktøren ved OUS, Siri Hatlen, som ga opp å styre etter gitte rammer og ba om mer penger, har indirekte fått Riksrevisjonens oppreisning. Departementets svar til Riksrevisjonen tyder derimot på at hun ble skiftet ut for seint.

Det nye i kritikken er at det er Riksrevisjonen som kommer med den. Den er dermed autorisert. Riksrevisjonen har som oppgave å holde et øye med forvaltningen. Men dens undersøkelser og rapporter kommer ofte med et etterslep, etter at de samme kritiske forhold er endevendt i pressen.

Slik var det også da Riksrevisjonen gransket Nav midt under sammenslåingen av den store velferdsetaten. Den pekte på forhold som pressen hadde skrevet om året i forveien. I pressen førte det til en ny omdreining av kritikken som alt hadde fått store konsekvenser i etaten og selvsagt også politisk. Når Stortinget så skal behandle Riksrevisjonens rapport, får vi enda en runde. Slik er vårt politiske system. Det er ikke rart at tilliten til helsevesen, politikere og nødvendige reformer får en knekk.

På toppen av det hele vil Høyre nå ha en uavhengig granskning. Som om ikke Riksrevisjonen, Helsetilsynet og Fylkeslegen er uavhengig nok. I Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord undrer man seg over alt bråket i Oslo. Man skal ikke lenger enn til Ahus for å registrere den samme undring.

I arbeidsgiverforeningen Spekter, som har god kjennskap til helsevesenets ledersjikt, økonomi og resultater, er man lei av svartmalingen. Både Spekters egne undersøkelser og tall fra OECD viser at tilstanden i Helse-Norge er god og dokumentert mye bedre enn det inntrykk som skapes.

Følg oss på Twitter