Rikets stillstand

I kveld vil George W. Bush fortelle sine landsmenn at nå går alt meget bedre

NEW YORK (Dagbladet):

HAN KONKURRERER

med filmen «Clear and present danger» med Harrison Ford, Texas mot Missouri i basketball og starten på serien «Barbarene kommer...». Likevel kommer rundt 60 millioner amerikanere i kveld til å skru over på en kanal som bringer presidentens tale om rikets tilstand.

De kommer til å treffe en optimistisk mann, en som forsikrer dem om at landet er på rett vei og at det ikke er noen grunn til å gjøre endringer nå. I en orientering til pressefolk i Det hvite hus formulerte et stabsmedlem seg slik:

- Han vil si at USA må holde seg på banen av fred, rikdom og sikkerhet.

DAGEN ETTER

avstemningene i Iowa, hvor all politisk interesse har vært rettet mot demokratenes kandidater, vil presidenten i kveld forsøke å få oppmerksomheten i sin retning. Det kommer han trolig til å klare. Kveldens tale vil gi noen viktige signaler om hvilken retning hans valgkamp vil ta. Ikke i form av en aggressiv agenda, tvert imot. Presidentens strategi er å framstå som en statsmann, altfor opptatt med landets sikkerhet og økonomi - til å delta i politiske bikkjeslagsmål.

Bare på ett felt vil han dra opp et skremmende scenario, det at terrortrusselen mot USA er høyst levende. Et av presidentens sterkeste valgkampkort.

ONDSKAPENS AKSE,

Nord-Korea, Iran og Irak, ble lansert i talen om rikets tilstand i 2001. Mannen som skrev talen, har seinere medgitt at formuleringen kom litt tilfeldig. Aksen ble da også seinere utvidet med landene Cuba, Libya og Syria. Siden den gang har aksebegrepet forsvunnet ut av presidentens retorikk. Heller ikke i fjor var talen helt heldig. I 2002 forsikret Bush om nødvendigheten av å angripe Irak ved å vise til at Saddam hadde kjøpt uran i Afrika for å lage atomvåpen. Det viste seg å bare være bygd på antakelser.

PÅ DENNE BAKGRUNN

mener flere ledende demokrater at Bush i kveld bør forklare det som skjedde da etterretningskilder fortalte om masseødeleggelsesvåpen i Irak, den formelle årsaken til krigen. Våpen ingen ennå har sett.

- En alvorlig og økende trussel mot vårt land, sa han om Iraks våpen i talen for ett år siden.

- Bush bør bruke årets tale til å innrømme problemet, sier Jane Harman, representant fra California.

Presidenten kommer neppe til å innrømme noe. Han kommer til å si at han er svært fornøyd med Irak-beslutningen, og at USA bør være stolt av sin innsats.

BAK ALLE ORD

ligger tanken på gjenvalg. Når en sittende president er på valg, endrer dynamikken seg. Det blir mindre et valg mellom to kandidater, men mer et spørsmål om mannen i Det ovale kontor fortjener fire nye år. I stedet for å stille to kandidater opp imot hverandre, spør mange velgere seg: - Gjør presidenten en ok jobb?

George W. Bush vil ha et ja på dette og for all del unngå den mistillitserklæring hans far fikk etter fire år. Derfor vil han i kveld fortelle at alt er vel.