Riksrevisjonen avviser at NRK skal granskes

- Kan være en uheldig formulering.

Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

(Dagbladet): Riksrevisjonen skal granske presseetikken i NRK skriver Dagens Næringsliv i dag.

I et brev tittelert «Oppstart av utvidet kontroll av NRK AS» fra tidligere i september skriver Riksrevisjonen at de planlegger «en undersøkelse av NRK styrets oppfølging av interkontrollen knyttet til ivaretakelse av presseetiske hensyn i NRKs produksjon».

- Ingen granskning
Ekspedisjonssjef i Forvaltningsrevisjonen, Therese Johnsen, avviser nå at de skal inn og granske presseetikken i NRK.

- Vi vil gjennomføre en undersøkelse, ikke en granskning. Der vil vi se på styrets oppfølging av NRKs internkontroll, virksomhetsstyring og styrets kontrollansvar generelt.

- I brevet dere har sendt til NRK der dere varsler «utvidet kontroll» står det at det «... planlegges det en undersøkelse av NRK styrets oppfølging av internkontrollen knyttet til ivaretakelse av presseetiske hensyn i NRKs produksjon.»?

- Det kan være en uheldig formulering. Spørsmålet bør gjelde hvordan styret har sikret at NRK har gode rutiner, systemer og retningslinjer for virksomhetsstyringen, sier Johansen.

- Bør legges i skuffen
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, sier hun godt forstår at Riksrevisjonen nå toner ned formuleringene.

- Riksrevisjonen opererer på vegne av Stortinget. Det øyeblikket de skal inn og ettergå alt som har med redaksjonell virksomhet i NRK å gjøre skal det rapporteres til Stortinget. Da har vi per definisjon myndighetskontroll med en av de viktigste journalistiske virksomhetene i Norge. Det er ikke uproblematisk at de ikke kom på det selv, sier Løken Stavrum, og legger til:

- Jeg håper de forstår det nå, og legger hele forslaget i skuffen.

Mediekommentator i Dagbladet, Andreas Wiese, mener Riksrevisjonen misforstått sin rolle når de skal undersøke NRK.

- Riksrevisjonen opplever at det er sin jobb å granske at statlige selskaper gjør som Stortinget har pålagt. Det de ikke ser ut til å skjønne er at det er annerledes med medier enn andre bedrifter. Når den frie pressen skal granskes og undersøkes av myndighetene kommer man galt av sted.

- Overrasket
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Dagbladet at han ble overrasket over henvendelsen fra Riksrevisjonen.

- I Norge er det et tydelig prinsipp at staten ikke er en del av pressens selvdømmeordning. Vær Varsom-plakaten defineres av mediene, og det er nedsatt et PFU som er et klageorgan som fatter vedtak og gjør presseetiske vurderinger. Vi har svart på brevet og bedt om et møte før de eventuelt setter i gang for å klargjøre.

Eriksen påpeker også at det presseetiske ansvaret i NRK er hans, ene og alene.

- Det er viktig at presseetiske vurderinger tas av det som faktisk er publisert, sier Eriksen og legger til:

- INGEN GRANSKNING: Ekspedisjonssjef i Forvaltningsrevisjonen, Therese Johnsen, avviser at Riksrevisjonen skal granske presseetikken i NRK. Foto: Morten Holm / Scanpix
- INGEN GRANSKNING: Ekspedisjonssjef i Forvaltningsrevisjonen, Therese Johnsen, avviser at Riksrevisjonen skal granske presseetikken i NRK. Foto: Morten Holm / Scanpix Vis mer

- I dette spørsmålet er NRK i akkurat samme situasjon som alle andre når det gjelder redaksjonell uavhengighet. Vi har et annet klageorgan også, nemlig Kringkastingsrådet. Det er ikke sånn at vi ikke har organer som vurderer NRKs presseetikk.

- Ingen etikk-granskning
Johansen i Forvaltningsrevisjonen sier at det kan være vanskelig å forstå akkurat hva det er Riksrevisjonen skal undersøke.

- Har dere forståelse for problemstillingen som oppstår når et stortingsorgan skal undersøke et medium?

- Jeg tror det kan være vanskelig å forstå kravene til statens eierstyring og styrets kontrollansvar, og grensedragningen som ligger til selskapets og daglig leders ansvar. Jeg kan forstå at alle ikke helt ser skillet. 

- Så folk har misforstått?

- Jeg vil ikke si det sånn, men i forhold til hva vi skal gjøre er det ikke riktig. Vi gransker ikke presseetikken i NRK, men eier og styrets oppfølging av selskapet. Vi har hatt møter med Kulturdepartementet der vi har klargjort dette, og vi planlegger møte med styret og NRK. Jeg vil tydeliggjøre skillet mellom styrets rolle og den redaksjonelle friheten.

- Dere behandler NRK på akkurat samme måte som dere behandler et hvilket som helst annet statlig eid selskap?

- Ja. Alle selskaper er forskjellige og har ulike reguleringer. Det spesielle her er at NRK-sjefen har redaksjonell frihet. Presseetikken er ikke vårt ansvar. Men det ligger innenfor styrets kontrollansvar å følge opp at selskapet har gode og nødvendige styringssystemer, rutiner og retningslinjer og at selskapet følges opp. Det vil vi ha et totalbilde av.

- BØR LEGGES I SKUFFEN: Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
- BØR LEGGES I SKUFFEN: Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Vis mer