Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.Vis mer

Riktig mål, feil middel

Meninger

Solveig Horne snakker mye om familiers rett til private valg - når hun vil svekke pappapermen. Argumentene er nå snudd på hodet, fordi statsråden vil innføre delt bosted som hovedregel etter skilsmisse. Nå snakker barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om å sikre barn samvær med begge foreldrene.

Fedre og mødre bør gis like muligheter til å vise omsorg for barna sine gjennom livet. Derfor har Dagbladet på denne plass gjentatte ganger støttet utvidelse av fedrekvoten, derfor ønsker vi at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger, derfor bør økonomiske støtteordninger for lavtlønnede foreldre gjøres mindre avhengig av om forelderen er eneforsørger eller ikke.

Isteden vil Solveig Horne gi foreldre delt foreldreansvar fra fødselen, uavhengig av om de bor sammen med barna sine eller ikke. Hun vil nekte foreldre å flytte uten samtykke og innføre streng økonomisk straff hvis den ene forelderen nekter den andre samvær med barnet. Horne vil så langt ikke svare på om hun står fast på Frp's tidligere standpunkt om at retten til samvær bare skal mistes etter at du er dømt for vold eller overgrep.

For å ta det siste først: I de tilfellene der barn blir utsatt for vold eller overgrep, er det selvsagt uholdbart at de skal vente helt til en rettskraftig dom før de slipper samvær med overgriperen. Vi tar for gitt at Frp's politikk ikke blir regjeringens på dette feltet. Barnets beste er viktigere enn foreldrenes ønske om samvær.

Derfor blir også det strengeste forslaget om delt bosted som hovedregel så galt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Psykologforeningen advarer mot slike løsninger for de minste barna. Barneombudet advarer om økt konfliktnivå der foreldrene ikke samarbeider godt. Vi er enige i at forslaget helt mangler barnets perspektiv .

Vi støtter derimot målet om et likestilt samfunn der begge foreldrene er like gode omsorgspersoner. Når delt bosted fungerer godt, sikrer det barnet like god tilknytning til begge foreldre. Det mildeste av de to forslagene som Horne sender på høring, om at loven skal oppfordre til delt bosted, er derfor verdt å gå videre med.

Hvis regjeringen mener alvor med målet om et likestilt foreldreskap, er det likevel altså andre virkemidler som er mer effektive.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.