Ringdal, Nils Johan

Navn:

Nils Johan Ringdal

Født:

1952

Yrke:

Historiker og forfatter

Bosted:

Oslo

Bakgrunn:

Nils Johan Ringdal er historiker, og oppnådde cand.philol.-graden i 1979. Etter dette var han stipendiat ved Columbia University i New York. Ringdal har flere ganger fått i oppdrag å skrive en institusjons historie: Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening og sist Nationaltheatrets historie. Andre emner er prostitusjonens historie, andre verdenskrig og homokultur. I tillegg har Ringdal oversatt essays av Theodor W. Adorno og Georg Lukács.

Se videohilsen fra nettmøte med Ringdal 21. september 2000.