Ringevikarordningen

En tidligere journalist i Klassekampen og tydelig politisk aktivist, Lotta Elstad, tok seg deltidsjobb som rengjøringshjelp på Thon (..) hotell fra 24/1-07 til 28/2-07. For sitt arbeid fikk Lotta Elstad den lovebestemte tarifflønnen med tilsvarende lovebeste helgetillegg, kveldstillegg etc.

Lotta Elstad arbeidet i ovennevnte tidsrom 100 timer og 15 minutter og fikk for dette en lønn på kr. 13.335,83.

I SIN BOK «EN SÅKALT DRITTJOBB» fremsetter Lotta Elstad en rekke tendensiøse usannheter, samtidig som samfunnsmessig helt påkrevet rengjøringsarbeid beskrives som drittjobb.

DET ER MED STOR SKUFFELSE jeg noterer at Arbeids- og inkluderingsministeren ukritisk deltar i hylekoret fra ytterste venstre uten å undersøke sakens realiteter. I tillegg

til at Bjarne Håkon Hanssen åpenbart aksepterer de mest vulgære betegnelser på de oppgaver som utføres av de arbeidere hvis interesse han er satt til å overvåke, tar han opp de deltidsansattes rettigheter.

DE DELTIDSANSATTES RETTIGHETER er kommet til uttrykk ved avtale mellom LO og NHO og praktiseres følgelig av Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i hans eget departement, offentlig institusjoner, sykehus, skolevesen etc.

Senest i dag har det meldt seg en person som gjennom Departementets Servicesenter behandles nøyaktig slik som ministeren kritiserer at jeg gjør. Ved gjennomføring av den såkalte ringevikarordningen får en mengde mennesker, som ikke har anledning til å jobbe fulltid til faste tider, mulighet for å arbeide til tider som de selv finner passende. Dette foranlediger at staten og private bedrifter får en mulighet til å besørge at samfunnsnyttige

oppgaver blir utført i et vanskelig arbeidsmarked.

At Bjarne Håkon Hanssen ikke er oppmerksom på dette er dypt skuffende, og at han ved navn nevnelse kan gå ut og kritiserer en spesiell mann og en spesiell bedrift for å praktisere det han selv praktiserer, er lite verdig og egnet til frustrasjoner.

SIDEN ARBEIDS- OG INKLUDERINGSMINISTERENS uttalelser i Dagbladet lørdag 10. mai er blitt kjent, har jeg fått en kontinuerlig rekke henvendelser hvor folk stiller seg sterkt kritisk til Arbeids- og inkluderingsministerens uttalelser.

En uttalelse som jeg tillater meg å sitere er siste avsnitt i E24 Næringslivs publikasjon av 14. d.s. sålydende: «Først den dagen Bjarne Håkon Hanssen viser at dagsing-problemet kan løses i det offentlige, kan han tillate seg å belære Olav Thon om hvordan man driver hoteller.»

Er det uvitenhet eller hykleri som har foranlediget ministerens utspill?