ÅRETS VINNERE: Carl og Tine fra reality-serien Paradise Hotel. Det langt større muligheter for mannlige deltakere enn kvinnelige å oppnå suksess i kjølvannet av eksponeringen, skriver Enli. Foto: Elisabeth Sperre Alnes
ÅRETS VINNERE: Carl og Tine fra reality-serien Paradise Hotel. Det langt større muligheter for mannlige deltakere enn kvinnelige å oppnå suksess i kjølvannet av eksponeringen, skriver Enli. Foto: Elisabeth Sperre AlnesVis mer

Risikosport for jenter

Listen over personer som lykkes med å omdanne reality-tvdeltakelse til springbrett for karrieren er relativt kort.

|||REALITY-TV: Å delta i reality-tv er en risikosport, og det kan medføre personlige omkostninger å eksponere seg i formater der produsentene søker å oppnå høyest mulig seertall ved å besette sentrale «roller» med vanlige mennesker.

Deltakelsen kan imidlertid også innebære personlige gevinster i form av en kortvarig berømmelse eller nye karrieremuligheter. Studier viser at selv om folk angrer på at de har deltatt på tv fordi de blir fremstilt annerledes enn de hadde håper, ville mange gjøre det igjen. Tiltrekningen mot en status som kjendis og de mulighetene det medfører, veier opp for frykt for konsekvensene.

Det å leve av å være en kjendis/mediepersonlighet er i dag en mulig karrierevei på linje med å selge hamburgere på gatekjøkken; man trenger ingen utdannelse og det er relativt dårlig betalt. Likevel er det åpenbart at et liv i rampelyset er mer forlokkende og forbindes med mer glamour enn mange andre yrker.

I bytte mot en mulighet til å oppnå dette oppgir deltakerne i reality-tv kontroll over hvordan de fremstilles og godtar den risikoen det medfører.

LISTEN OVER personer som lykkes med å omdanne reality-tvdeltakelse til springbrett for karrieren er relativt kort, både i Norge og internasjonalt. Likevel er det påfallende kjønnsforskjeller som er verdt å merke seg, fordi disse til en viss grad reflekterer generelle forskjeller mellom menn og kvinners muligheter.

For det første er det langt større muligheter for mannlige deltakere enn for kvinnelige deltakere til å oppnå suksess i kjølvannet av eksponeringen i reality-tv. Det finnes ikke en tilsvarende liste over kvinnelige deltakere som har «bitt seg fast i rampelyset»: Idol-Kurt, Charter-Svein, Robinson-Christer Falch, Farmen-Gaute Grøtta Grav og Paradise Hotell-Petter Pilgaard. Et fellestrekk ved flere av navnene på listen (Nilsen, Falch, Grøtta Grav) er at de vant første sesong som ble produsert i Norge av programmene de deltok i.

Sensasjonen ved å vinne er større første gang, og før det finnes en rekke med vinnere som har gått opp løypa, og det er en klar tendens både i Norge og internasjonalt at første sesong av et format vinnes av en mannlig deltaker. De lykkes oftere med å fylle programmets formatkrav og fremstå som verdige vinnere, mens kvinnelige deltakere vanskeligere kan opptre på tilsvarende måte og samtidig oppnå en status som kan utgjøre et springbrett for en mediekarriere.

FOR DET ANDRE har forskning vist at kvinnelige deltakere oftere provoserer frem negative og aggressive reaksjoner på websider, blogger og nettsamfunn enn mannlige deltakerne i samme formater. Måten jenter og gutter blir fremstilt forskjellig og oppnår ulik status i reality-tvformater har sammenhenger med kjønnsrollemønstre i samfunnet, og hvilke forventninger som rettes mot unge gutter og jenter. En illustrasjon på forskjellen er en uttalelse fra moren til en av årets mannlige deltakerne i Paradise hotel om at hun ikke ville godtatt tilsvarende seksuell aktivitet på tv dersom det var hennes datter.

Dette er en klok vurdering fra en mor, fordi sjansen for å komme heldig ut av det etter å ha eksponert i for eksempel Paradise Hotell er betydelig mindre for kvinner enn menn.    

DELTAGELSE I reality-tv innebærer langt større risiko for kvinnelige deltakere enn for mannlige, og deres sjanser til å oppnå anerkjennelse i offentligheten og å skape spin-off karrierer er betydelig mindre. Unge jenter har større sjanser for å bli hetset og uthengt for sin eksponering på tv, mens gutter har større sjanser for å oppnå status og karrieremuligheter selv om de «leverte varene» i programmet, og ikke alltid ble fremstilt fordelaktig.

Til spørsmålet om  eksponering i mediene er skadelig for karrieren er det å si at det er kjønnsmessige variasjoner, i tillegg til at det avhenger av hvilken karriere man etterstreber. Det er store forskjeller mellom å starte egen advokatpraksis og å ønske en karriere som modell, popstjerne eller programleder. Det er forståelig at unge mennesker trekkes mot deltakelse i reality-tv og ønsker å utforske mulighetene som medfølger eksponering på tv. Det er imidlertid verdt å være bevisst på hvilke at deltakelsen medfører risiko, og at denne risikoen er større for jenter enn for gutter, samtidig som gevinsten er vanskeligere tilgjengelig.

Reality-tv er ikke virkelighet. Likevel speiler dynamikken i reality-tv en virkelighet der kvinner har et snevrere spillerom enn menn og hvor mulighetene reduseres tilsvarende.