Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Risikosport for lavtlønte

FØDSELSPERMISJON: En bedre fordeling av omsorgen er bedre både for barnet, mor og far. Dette er fordeler de lavlønte risikerer å gå glipp av. Er det rettferdig?

Det er fint at Dagbladets kommentator Marte Michelet trekker inn i klassebegrepet i diskusjonen om tredelt permisjon i sin artikkel 31.1.

Det er store økonomiske forskjeller i dette landet, men konklusjonen om at likestilling er best for de som har mest fra før, stemmer heldigvis ikke.

Tredelt fødselspermisjon betyr at en tredjedel er forbeholdt mor, en tredjedel er forbehold far, og den siste tredjedelen kan foreldrene fordele mellom seg. Tredeling er nødvendig for å få menn til å komme hjem fra jobben for å delta i omsorgsarbeidet, og for at kvinner skal ha de samme mulighetene i arbeidslivet som menn. Det er ikke minst lavtlønte kvinner tjent med.

Hvem er de lavtlønte kvinnene? En stor del av norske kvinner arbeider innen helsevesenet, undervisning eller varehandel. Yrker som er kjennetegnet av mye deltid og små stillingsbrøker - og dermed lav årsinntekt. Mens barna er små, er det vanlig at kvinner i disse yrkene trapper ned sin stilling for å ta en større del av ansvaret hjemme.

For menn derimot, er småbarnsperioden den tiden i livet de jobber mest og karrieren skyter fart. Det er i denne fasen lønnsgapet mellom kvinner og menn blir urettferdig stort.

Det er lett å forstå at kvinner som har dårlig betalte og strevsomme jobber ønsker å ta mest mulig av foreldrepermisjonen selv. De aller fleste kvinner ønsker å være lengst mulig hjemme med et lite barn.

I dag lønner det seg som regel at mor som tjener dårligst, tar ut mest av permisjonen. Kvinner trenger ikke forhandle med arbeidsgiver om permisjonstid, fordi dette er noe de fleste kvinnedominerte arbeidsplasser er vant til. Resultatet er at kvinner tar ut 90 prosent av foreldrepermisjonen.

Det er en risikosport for kvinner som tjener dårlig å ikke tenke fremover. Da er sjansen stor for å ende opp blant de åtte av ti minstepensjonistene som er kvinner, eller i den gruppen eldre norske kvinner som kommer dårlig ut på EUs fattigdomsstatistikk. Økt skjevhet og større klasseforskjeller er resultatet dersom dette bildet ikke endres.

DELE LIKT: Tredeling av foreldrepermisjonen vil komme alle til gode, mener likestillingsombudet. Foto: SCANPIX
DELE LIKT: Tredeling av foreldrepermisjonen vil komme alle til gode, mener likestillingsombudet. Foto: SCANPIX Vis mer

Arbeidsgivere vet at mor tar ut mesteparten av foreldrepermisjonen når de skal velge mellom å ansette enn mann eller en kvinne. Menn foretrekkes ofte foran kvinner uavhengig av kvalifikasjon, fordi hun risikerer å bli borte fra jobben i en lang periode flere ganger i livet på grunn av fødselspermisjonen, i følge Even Bolstad i HR Norge.

Ulempene med fravær på grunn av små barn må bli jevnere fordelt mellom kvinner og menn. Da stiller de mer likt i konkurransen om jobber og fast ansettelse. Både kvinnene og arbeidslivet taper på dagens ordning.

Erfaringene med tredeling av permisjon viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn faktisk går ned. På Island, hvor de innførte tredeling av foreldrepermisjonen for sju år siden, har den gjennomsnittelige lønnsforskjellen per time gått ned med fire prosentpoeng. I tillegg velger kvinner å jobbe mer enn før. Dette er en dobbel effekt av tredelingen som fører til at kvinnene får mer i lønn enn tidligere og bedre pensjonsopptjening.

Alle må selvfølgelig ikke gjøre karriere eller jobbe for fullt hele livet, men å delta i arbeidslivet er avgjørende fordi det handler om å ha grunnleggende rettigheter og mulighet til å forsørge seg selv. Med deltidsstilling i et lavtlønnsyrke er man også dårlig rustet hvis man blir eneforsørger. Det er det ikke gitt å få en full stilling hvis man har vært lenge borte fra arbeidslivet, fordi man har tatt hele ansvaret for barn og hjem.

Innføringen av fedrekvoten viser at nesten alle menn bruker den, og nå ønsker de mer tid sammen med familien sin. Det er bra for både barnet og for mor og far at begge foreldrene er til stede i småbarnsfasen. Menn som er med i starten er også mer tilbøyelig til å delta i omsorgsarbeidet siden. Forhold hvor mor og far deler på husarbeid og omsorg for barn har det bedre, er mer stabile og har mindre risiko for å ende med brudd. I dag er det par som tjener like mye som deler mest på foreldrepermisjonen, og som da får de fordelene som det gir.

Skal disse likestillingsbonusene forbeholdes dem som har råd til det? Er det rettferdig? For å få til en ordning som inkluderer alle, uavhengig av inntekt og arbeidsdeling, må man sikre en minimumsfordeling.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker at fedre skal ha fullt ut selvstendige foreldrepengerettigheter og ikke være avhengig av mors tilknytning til arbeidsmarkedet eller til studier. Menn ønsker å jobbe mindre og bruke mer tid på ungene sine, men de gjør det ikke. I dag er ikke forholdene lagt til rette for det. Par som deler skal ikke straffes økonomisk. Dette rammer spesielt der hvor mor tjener mye dårligere enn far.

Fordelene er mange. Likestillings- og diskrimineringsombudet er ikke i tvil om at tredeling av foreldrepermisjonen er et likestillingstiltak som vil komme alle til gode og minske risikosporten for lavtlønte.

image: Risikosport for lavtlønte
image: Risikosport for lavtlønte
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media