Rising

Med et gitarsentrert og perkusjonspreget lydbilde fra bandet IMA, som blant annet består av sønnen Sean Ono Lennon på gitar, er platen overraskende rockmelodiøs og tilgjengelig.

Men Onos avantgardiske kunstnerbakgrunn skinner også gjennom, med jazz-elementer, kolasjer og en utstrakt lek med erogene stemmebånd og vokal oktavklatring.

Sterkest er uttrykket i de melankolske øyeblikkene som tangerer smerten ved å plutselig bli stående igjen alene. Denne vakre forførende tristessen gjennomsyrer de beste delene av platen, mens de minst interessante partiene glir over i bastant mas.

Og uansett er platen gjennomgående breddfull av ideer, innhold og innlevelse.