Rivingsargumentet krakelerer

Ingress

Meninger

Tirsdag i neste uke skal kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner arrangere et høringsmøte om regjeringskvartalet. Det tetter seg altså til i spørsmålet om Høyblokka, og Y-blokka, skal bevares eller jevnes med jorda for å gjøre plass til et helt nytt kompleks for statsadministrasjonen.I går meldte NRK P2s Kulturnytt at utredningen som staten har bestilt om regjeringskvartalet ikke kan brukes som beslutningsgrunnlag. Det mener Rådet for byarkitektur, som er et fagorgan for byrådet i Oslo. De mener at konseptvalgutredningen, som mener det vil lønne seg å rive Høyblokka, har store mangler og tar feil på viktige områder. Rapporten tar utgangspunkt i den tekniske forskriften fra 2010 (tek10), som ikke tar hensyn til livsløpsregnskap, påpeker rådet. Å rive eksisterende bygg vil ha store energikostnader. Kjetil Trædal Thorsen i arkitektfirmaet Snøhetta påpeker at å rive og bygge nytt vil utgjøre bortimot halvparten av det totale energibehovet et nytt bygg vil kreve i løpet av seksti år. Riving vil dermed bety at prosjektet ikke vil tilfredsstille regjeringens klimakrav.

Dette er en viktig nyansering av regnestykket til både konseptvalgutredningen, som mente det ville koste 400 millioner kroner å bevare Høyblokka - og den påfølgende kvalitetssikringsrapporten som konkluderte med at bevaring kunne bli dobbelt så dyr.Fra før vet vi at Statsbygg har konkludert med at Høyblokka tilfredsstiller de byggtekniske kravene i tek10, med enkle forsterkninger. Argumentene for riving er altså i ferd med å bli grundig plukket fra hverandre.

Besparelsene i energikostnader var også et poeng riksantikvar Jørn Holme viste til da han i november i fjor la fram sin rapport om bevaring av regjeringskvartalet. Hans hovedanliggende er selvsagt at Høyblokka og Y-blokka er de viktigste symbolbyngingene for den moderne norske velferdsstaten etter krigen. «De er typiske for sin tid, men samtidig unike. Det finnes ikke andre bygninger som kan erstatte dem», sa Holme den gang.

Når den økonomiske gevinsten ved å rive mister relevans, er det grunn til å spørre hva som står igjen som begrunnelse. Regjeringen har varslet at de vil ta en beslutning om konseptvalg for regjeringskvartalen innen sommeren, og da kan det være på tide å etterlyse bidrag fra arkitekter. Konseptvalgutredningens klumpete framstillinger av den framtidige bygningsmassen gir på ingen måte et fyllestgjørende bilde. Selv om det er for tidlig å utlyse en arkitektkonkurranse på dette tidspunktet i prosessen, er det nå behov for ideer om hvordan regjeringsbyggene kan se ut - med den unike Høyblokk og Y-blokka som en naturlig integrert del av løsningen.