Robust, med sjel

Heftig kammermusisering med Truls Mørk som omdreiningspunkt.

Det er ikke mange kammermusikkutgivelser som kommer så tett på erfaringen i konsertsalen som disse to, på det lille franske platemerket Lyrinx.

I så måte er de det perfekte substitutt for alle som ikke har hatt anledning til å oppleve Truls Mørk som midtpunkt i kammermusikkens rike, der han trives om mulig enda bedre enn i stråleglansen på konserthuspodiene verden rundt.

Solid motpol

For det er på mange måter Mørk som er omdreiningspunktet på disse utgivelsene, med en solid motpol i Jean-Claude Pennetiers kraftfulle klaverspill.

Slik puster de til gløden i Brahms' tre klaverkvartetter, i en framføring med høyere temperatur enn kolleger som dyrker en mer forfinet og avrundet klang.

Hos Truls Mørk & Co, derimot, råder det robuste grunnen, i tolkninger som helt og holdent springer ut av musikernes glede over å spille sammen.

Beholder sjelen

Det gjelder også innspillingen av Brahms' klaverkvintett op. 34 og Schumanns klaverkvartett op. 47, om enn de øvrige strykerne her er mer ujevne enn de burde være.

Men i sum markerer begge utgivelsene kammermusikk på sitt aller beste, det vil si med live -framføringens sjel intakt.