Rockefestivalene skulle få mye mer

Årets julegave til musikkfestivalene ble strøket av stortingsflertallet da kulturbudsjettet ble vedtatt tirsdag. Rockefestivalene blir også denne gang de store taperne, etter at det var foreslått store påplussinger på årets fordeling.

- Helt ufattelig, sier Tom Skjeklesæther.

Down On The Farm-generalen, som har lagt ut totalt 250 000 kroner av egen lomme til festivalen de siste tre åra, var i likhet med resten av Festival-Norge forespeilet en avklaring på fordelingen i november. Nå kan festivalene verken budsjettere eller planlegge for neste år.

Rikskonsertenes fagutvalg, som skulle lagt fram sin innstilling i dag, hadde foreslått en økning på 175 000 til Down On The Farm. Men Skjeklesæther tror ikke han får noen gavepakke fra Rikskonsertene.
- Med deres rockfiendtlige holdning er det grunn til å frykte at rocken taper igjen.

Avspist

Rikskonsertenes styre må i dag ta stilling til musikkfestivalstøtten, etter at fagutvalget har lagt ned sine verv. Utvalget hadde lagt opp til en betydelig økning til rockefestivalene i tråd med den opprinnelige innstillingen ved forrige tildeling. Den gangen ble rocken avspist med 600 000 kroner av til sammen 20,4 millioner etter kraftige politiske føringer.

Etter at Stortinget vedtok at Olavsfestdagene skal få 3,2 millioner av årets fordelingssum på 21,1 millioner kroner, må innstillingen legges til side. Der var det for eksempel foreslått en dobling av støtten til Quartfestivalen i Kristiansand, som dermed ville fått 600 000 kroner.

- Festivalen har høy kunstnerisk kvalitet og kan etter en del problemer vise til et positivt regnskap, sier utvalgsmedlem Tone Winje.

Utvalget har konsentrert seg om en del sentrale festivaler av nasjonal og internasjonal betydning, og har også gjort plass til et arrangement som Glopperock. Olavsfestdagene ville fått to millioner mindre fordi det bare delvis er en musikkfestival, og ville endt opp med 1,1 millioner kroner.

- Hilser hjem

Kulturdepartementet skyver nå ansvaret over på Rikskonsertene.

- Stortinget har vedtatt en ramme som vi må forholde oss til. Jeg er sikker på at Rikskonsertene vil følge opp på en forsvarlig måte, sier politisk rådgiver Guri Jørstad i Kulturdepartmentet.

- Dette er meget ubehagelig, og vil helt klart medføre en utsettelse. Vi ville bort fra en situasjon med lobbying og stortingsrepresentanter som hilser hjem, sier styreformann Bengt Martin Olsen.
Han vil nå vurdere om det er riktig at Rikskonsertene fordeler festivalstøtten - og altså opererer både som produsent og forvalter.