Rocken taper - igjen

Rockefestivalene kan igjen bli taperne dersom kulturkomiteen i dag får stortingsflertallet med på at Olavsfestdagene skal få tre av de 21 millionene som er øremerket landets musikkfestivaler. Fagutvalget som fordeler støtten oppfatter dette som en så sterk mistillit at de trekker seg i protest.

Utvalget har allerede levert sin innstilling for neste år, men ble før helga kjent med at flertallet i kulturkomiteen foreslår at 3,2 millioner kroner av potten skal trekkes ut for å omgjøre Olavsfestdagene i Trondheim til en såkalt knutepunktinstitusjon. Til tross for at det bare delvis er en musikkfestival, fikk Olavsfestdagene i fjor 3,1 millioner i musikkfestivalstøtte. Utvalget innstilte på 700 000 kroner.

Oppnevnt i fjor

Etter fagutvalgets egne kriterier ville festivalen kunne få om lag én million kroner i støtte neste år. De resterende to millionene må tas fra de andre festivalene, og det ønsker ikke utvalget å være med på.

Utvalget ble oppnevnt i fjor for å forvalte støtten til landets musikkfestivaler. Etter fjorårets fordeling raste rockefestivalene, som bare fikk 600 000 kroner av potten på vel 20 millioner.

Nå viser det seg at utvalget opprinnelig hadde innstilt på at rocken skulle få en større del av kaka, men sterke føringer bidro til at de fikk redusert sin støtte. Utvalget vurderte derfor å gå av ved påsketider, men valgte å sitte etter forsikringer om at det ikke ville skje igjen. Det hjalp lite, og nå har utvalget fått nok.

Det er på det rene at rocken er tilgodesett med betydelig mer i årets innstilling. Nå er det høyst uvisst hva som skjer.

Mistillit

- Vi oppfatter dette som en mistillit til både komiteens sammensetning og den formen vi har valgt å jobbe innen, sier leder Erling Dahl jr. Han betegner en slik direkte inngripen som uholdbar, og legger til at det er umulig å fortsette dersom Stortinget fastholder kritikken gjennom kulturkomiteens innstilling.

Komponist John Persen, som også sitter i utvalget, går atskillig kraftigere ut i sin kritikk.

- Jeg finner det merkverdig at Ola T. Lånke, som har sittet i styret i Olavsfestdagene, også er et sentralt medlem i kulturkomiteen. Det er det vi på godt norsk kaller korrupsjon, hevder en indignert Persen.

På tvers

I rockemiljøet rister man på hodet over kulturkomiteens innstilling.

- Komiteen går på tvers av det den selv ga som føringer for årets tildeling, nemlig at det var et kriterium at festivalen skulle være økonomisk sunt drevet. Det kan man ikke si om Olavsfestdagene etter det som er kommet fram etter festivalens egen gjennomgang av driften de tre siste årene, sier Jørgen Roll.

Hans festival Norwegian Wood har i år søkt om 1,2 millioner kroner i festivalstøtte. I fjor søkte festivalen om en halv million - og fikk 100 000 kroner.