Røde klær til støtte for opprøret i Burma

«Åsne Seierstad i rød topp? Ja, det sier seg selv at det blir fred på jord da ja…

Ærlige Erling «Hovedpoenget er at munkene og det Burmesiske folk trenger all den støtte de kan få – ingen av oss kan dra dit og ta de som styrer landet, eller gi de juling, men det VI kan er å kle oss i rødt, og presse våre politikere til å sørge for at det ikke blir handlet med militærjuntaen, og at man legger et press på Kina og andre land som støtter de. Så fredag er en rød dag:)

Blåtrosten

«Verden har protestert kraftig allerede. Det er bedre om regjeringen straffer norske firma som via omveier handler med militærregimet.

Basim «Jeg tar på meg noe rødt uansett. Det er IKKE ok av tungt bevæpnede militære å knerte buddhist-munker ...

AndyPandy «FN burde stilt opp umiddelbart med en styrke for å roe gemyttene og gjeninnsette en fungerende regjering frem til et demokratisk valg. Det er en evig byråkratisk treighet som igjen gjør seg gjeldende, når man ser at FN foreløpig kun sender inn observatører og «meglere», dette nytter ikke – når skal verdenssamfunnet lære å håndtere konkrete kriser på rett måte?