Røde prikker og mørketall

«De rike blir stadig rikere, og det har blitt flere av dem.» Dette sa Storebrand-sjef Åge Korsvold i forbindelse med forsikringsgigantens kjøpelyst overfor Finansbanken, hvor de solide innskuddene eser for den voksende pengeadelen.

  • De store pengene står ikke bare og yngler på fordelaktige bankkonti, stadig flere av dem ser også ut til å gå til bildende kunst. Delvis kanalisert gjennom de ledende galleriene, hvor en fjorårsepidemi av røde prikker signaliserte om livlig avsetning. Enda tydeligere taler de foreløpige tallene for 1998 fra Billedkunstnernes hjelpefond, og fondets daglige leder - Anniken Torsen - hevder overfor Dagbladet at innbetalingene hittil peker mot en omsetning på ca. 450 millioner kroner i fjor. En økning på nesten 100 millioner i forhold til 1997, da Hjelpefondet - med sin lovfestede rett til tre prosent på den offentlige kunstomsetning - kunne bokføre 10,6 millioner til billedkunstnernes støtteordninger.
  • Det er likevel klart at man finner langt flere aktører enn Finansbankens innskytere på det ekspanderende kunstmarkedet, og like innlysende eksisterer det mørketall i millionklassen utenfor de forventet registrerte 450. De offisielle tallene omfatter salg av både gammel og ny kunst pluss prosenter av utsmykningsoppdrag. Auksjonshusene - som hovedsakelig holder seg til de henfarne - fikk i fjor et kjempeløft da lovendringen fra 1997 om momsfritak av eldre arbeider ble satt ut i livet. Det ble klubbet nye rekorder på alt fra Gustav Vigelands nyromantiske skulptur til Arne Ekelands revolusjonære billedtemperatur, mens Hans Dahl omsider fikk et velfortjent skudd for baugen - og de tider er forbi da kjøpere blingset mellom kitschmalerens navn og I.C. Dahls signatur.
  • Investorer som søker aktuelle alternativer i børsfallstider innhenter også informasjon før de plasserer penger i kunst, og fjoråret meldte om en ny nisje i markedet med konsulenter som mekler slike tjenester. Investeringene synes overveiende orientert mot maleriet, og man kan neppe spore spekulasjonskjøp i den store stil eller samlere med sans for nye medier og en dristig profil. Kunstomsetningen viser klart at «de rikere blir rikere», men også vanlige lønnskontokunder gjør sitt gjennom at grafikksalget fortsatt gir en solid andel til treprosentfondet.