KRITISERER HØYRE: «I resten av Europa innføres det skolepenger. Er det dit Høyre vil?,» spør statsråd Tora Aasland.
KRITISERER HØYRE: «I resten av Europa innføres det skolepenger. Er det dit Høyre vil?,» spør statsråd Tora Aasland.Vis mer

Rødgrønn kunnskapsbygging

Norge er ett av sju land i Europa som ikke kutter i høyere utdanning.

Har Høyre oppdaget at det i store deler av Europa kuttes kraftig i universitetene for å møte finanskrisa? Den rødgrønne regjeringen bygger kunnskap, mens Høyre konstruerer luftslott.

Høyres talspersoner, både på Stortinget og lokalt, forsøker å skape et inntrykk av at det satses på kunnskap i Europa, mens Norge ikke gjør det. Sannheten er den stikk motsatte.

I en snart ett år gammel rapport fra European University Association slås det fast at universiteter rundt i Europa kuttes kraftig på grunn av finanskrisa. Mens land som England, Italia, Latvia og Hellas foretar tosifrete nedskjæringer, er Norge ett av bare sju land som ikke kutter i høyere utdanning. Jeg tror ikke situasjonen har blitt bedre i løpet av det siste året.

Den rødgrønne regjeringen har satset på å bygge kunnskap. Større ungdomskull, økt interesse for høyere utdanning og at flere voksne arbeidstakere ønsker påfyll av kunnskap, gjør at vi er inne i en utdanningsbølge. Regjeringen har bevilget midler til nesten 7000 nye studieplasser, som ferdig utbygd vil øke kapasiteten ved universiteter og høyskoler med nesten 20 000 studenter.

Samtidig har lærestedene selv gjort en fantastisk innsats for å finne plass til enda flere. Sammen lykkes vi med å møte utdanningsbølgen. I resten av Europa innføres det skolepenger. Er det dit Høyre vil?

Den rødgrønne regjeringen bygger kunnskap i hele landet. Jeg har lansert et program for å styrke kvaliteten i hele landet. For å øke kvaliteten og bygge slagkraftige miljøer, satser vi på en politikk for samarbeid, arbeidsdeling og (faglig) konsentrasjon («SAK»). For å underbygge dette har regjeringen opprettet regionale forskningsfond som spiller sammen med sterke kunnskapsmiljøer.

Resultatene ser vi gjennom økt publisering, flere siteringer og økt gjennomslag i internasjonalt forskningssamarbeid. Høyre har ingen strategi for å bygge kunnskap i hele landet.

Høyre snakker om kunnskap, men har så langt ikke konkretisert hva deres eventuelle alternative politikk går ut på. Da blir pratet bare til luftslott.