Rødgrønne øyne

I DAGBLADET torsdag 10. mars forsøker Sissel Benneche Osvold å latterliggjøre Høyres leder Erna Solberg ved å tillegge henne meninger hun ikke har og ytringer hun ikke har kommet med. Det gjør Benneche Osvold antakelig fordi hun føler seg truffet av Ernas påpekning av den øredøvende stillhet som Akersgatas feminist-elite har møtt mannssjåvinismen i forsvars-rekkene med, de mange og gjentatte gangene denne sjåvinismen er blitt avslørt som bakenforliggende delmotiv i diskusjonen om Kristin Krohn Devold og Forsvaret. Benneche Osvold forsøker å late som om Erna har ment at det bør være forbudt for kvinner å rette faglig kritikk mot forsvarsminister Krohn Devold fordi hun er kvinne! Som om det skulle være mulig for Erna å gi uttrykk for noe så komplett idiotisk! Det Erna derimot har påpekt - med rette - er at det er all grunn til å stille spørsmål om hvorfor de penneføre feministene, som aldri nøler et sekund med å kaste seg over Hennes & Mauritz-plakater, kvinner - i - styrerom-debatter og usynliggjøringsdebatter, aldri fikk skrivekløe da den ene forsvarsmannen etter den andre ble tatt med buksene nede, dog gjerne sitert anonymt, det være seg på nettsider, i SMSer til tabloidavisene, i leserinnlegg eller som kilder til avisenes «spin» i forsvarssaken. Det er min faste overbevisning at Kristin Krohn Devold har fått det vanskeligere i omstillingsarbeidet enn en mannlig forsvarsminister ville fått det. Den mannlige forsvarsministeren ville bare møtt de vanlige motkreftene. En kvinnelig forsvarsminister møter også de mannssjåvinistiske. Så får heller Sissel Benneche Osvold bare fortsette å lukke sine politisk korrekte rød-grønne øyne for det faktum.