RØDGRØNN DEBATT: Partiene som vant siste valg må våge å tenke nytt, mener kronikkforfatterne. I det nye diskusjonsforumet som lanseres på Litteraturhuset i dag, er tema «Fra svart oljeøkonomi til grønn kunnskapsøkonomi.»  I panelet sitter blant annet Kristin Halvorsen, Trond Giske, Ole Petter Ottersen og Victor Norman.
Foto: Jacques Hvistendahl
RØDGRØNN DEBATT: Partiene som vant siste valg må våge å tenke nytt, mener kronikkforfatterne. I det nye diskusjonsforumet som lanseres på Litteraturhuset i dag, er tema «Fra svart oljeøkonomi til grønn kunnskapsøkonomi.» I panelet sitter blant annet Kristin Halvorsen, Trond Giske, Ole Petter Ottersen og Victor Norman. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Rødgrønt tankesprang

NYTT DEBATTFORUM: Å gjenta en rødgrønn valgseier for tredje gang vil være en bragd. Bare radikal nytenkning i og utenfor det politiske miljø kan gjøre det mulig.

||| FOR ALLE SOM står til venstre for sentrum i norsk politikk var valgene i 2005 og 2009 politiske høydepunkter. Lang tids brei mobilisering førte til valgseieren i 2005 og gjentakelsen i 2009. Det som startet som et veldig norsk prosjekt med uklar varighet, er i ferd med å sette spor etter seg i Europa og bli en varig allianse. Men vi må ikke la oss lure. Uten evne til å fornye seg vil det forvitre. Framtidig rødgrønn politikk og valgsuksess er avhengig av om vi også fra regjeringsposisjon klarer å være samfunnskritiske og endringsvillige.

Da Soria Moria-erklæringa kom i 2005 ble den hyllet som ambisiøs og radikal her hjemme, men den ble også lagt merke til utenfor Norges grenser. Gjennomgangstonen var at det var den mest radikale regjeringsplattformen i Europa, og at man merket seg den politiske endringen i Norge:

Utenrikspolitikken ble lagt om, og Norge fikk en mer selvstendig stemme internasjonalt.
Norge tok igjen på seg ledertrøya i miljøpolitikken gjennom ambisiøse klimamål og satsing på regnskog.
Der mange land i Europa privatiserte og kuttet i velferd, stoppet den rødgrønne regjeringen privatisering og satset mer på velferd.
BÅDE POLITIKKEN og formatet — en flertallsregjering der sosialdemokratene støtter seg på venstresiden i stedet for høyresiden — har inspirert andre. På Island har vi allerede en rødgrønn regjering. I Sverige og Danmark skal rødgrønne koalisjoner etter norsk modell sloss om valgseieren i år og neste år. Både i Tyskland og Nederland har venstrepartier gjort gode valg etter at sosialdemokrater har samarbeidet mot høyresiden. Nå utfordrer venstresiden til samarbeid om rødgrønne koalisjoner også i disse to landene. I Tyskland vil en slik koalisjon har en svært realistisk sjanse til å vinne et valg og få flertall.

MENS HØYRESIDEN har vunnet flere viktige valg i Europa den siste tiden, er byggingen av rødgrønne allianser det mest nyskapende som skjer i nordisk politikk. Venstresidas kongstanke i Norge, det rødgrønne samarbeidet, er blitt politisk eksportvare. Den viktigste grunnen er at det er en politisk suksess, med en langt klarere profil enn de grå sosialdemokratiske mindretallsregimene, og at det har vist seg som en koalisjon som kan vinne valg.

DEN RØDGRØNNE REGJERINGEN har nå vunnet flertall blant folket i to stortingsvalg. Mange spør seg om dette er mulig å gjenta en tredje gang. Det vil i så fall være en bragd. Vi som står bak Rødgrønt debattforum ønsker å bidra til en slik valgseier. Men da må vi utfordre og utvikle samarbeidet på den rødgrønne siden av det norske politiske landskapet. Grunnlaget for en valgseier i 2013 legges selvsagt av at Regjeringen gjør en god jobb, og gjennomfører Soria Moria 2. Men det legges også av to andre forhold.

FOR DET FØRSTE vil velgerne i 2013 ikke bare glede eller irritere seg over det som har skjedd i forrige periode. De vil først og fremst spørre hva som skal skje videre. Valget i 2013 vinnes på de nye ideene som presenteres og de politiske prosjektene som skuer framover.
Vi tror derfor det trengs en bred debatt om hva disse prosjektene skal være, og hva svaret vårt på de store framtidsutfordringene er.

NORGE HAR PÅTATT seg radikale klimamål mot 2020. Hvilke grep må til for å gjennomføre dem, og hva innebærer en grønn omstilling av det norske samfunnet?

Skal vi ha råd til enda bedre velferd i framtida enn den vi har i dag, krever det enormt av oss. Hvordan skal vi finansiere den, hvordan skal vi rekruttere mange nok dyktige mennesker og er det riktig å ta i bruk markedstenking i stor skala i offentlig sektor?

Velferdsstaten er for dårlig på viktige områder, for eksempel overfor rusavhengige og utsatte barn. Hvilke endringer i velferdens innhold må til for å de svakhetene velferdsstaten har?

PÅ EN REKKE områder (helse, samferdsel, justis og skole) innfører vi systemer som registrerer og lagrer opplysninger om oss, gjerne med en god begrunnelse. Men ofrer vi samtidig litt av vår frihet for en større trygghet?
Dette er blant de sentrale spørsmålene vi ønsker å ta opp.

FOR DET ANDRE tror vi at et bredere miljø av tenkende mennesker kan skape bedre ideer, utfordre gjeldene tenkning og stille kritiske spørsmål på en måte som vi rødgrønne er avhengig av. Det rødgrønne prosjektet må være et åpent prosjekt, hvor alle med rødgrønne tanker og ideer kan bidra. Kun slik kan prosjektet tenkes videre.

VI FEM HAR alle erfaring med å jobbe tett opp mot departementer, direktorat, tilsyn og andre offentlige etater. Der arbeider mange av de flinkeste fagfolkene i Norge, og der utvikles viktige ideer og prosjekter som blir til politikk. Men det arbeider minst like mange dyktige fagfolk og produseres vel så mange ideer og prosjekter utenfor disse miljøene. Ikke minst kan de radikale svarene og de alternative løsningene komme andre steder fra. Vi er sikre på at en rødgrønn utvikling avhenger av en stadig fornyelse og samfunnskritikk. Den vil vi bidra til, ved å skape en debattarena som domineres av nytenkning og utvikling.

Et slags forbilde for oss har vært «Politisk Forum». Det var et forum som samlet tusenvis av deltakere på første del av 1980-tallet. Bak det stod viktige personer på norsk venstreside som Tora Aasland, Gudmund Hernes og flere. En av de første debattantene var Jens Arup Seip, sentral norsk historiker og ideolog. Han snakket om høyrebølgen og advarte mot framveksten av en ny høyreside. Mange hevder at vi nå står overfor en ny høyerbølge, og Høyre + Frp har på flere meningsmålinger rent flertall. Dette må utfordres med en revitalisering av det mest troverdige alternativet i norsk politikk — det rødgrønne regjeringsprosjektet.

DERFOR ETABLERER VI Rødgrønt debattforum. Vårt mål er å utfordre og utvikle det rødgrønne samarbeidet, å skape en debattarena for oss som støtter det og å bringe fram nye synspunkter og stemmer.