Røkke en verdig vinner

PEER GYNT-PRISEN: Peer Gynt-prisen deles ut hvert år under Peer Gynt-stevnet på Vinstra. Siden 1973 er det stortingsrepresentantene som har pekt ut vinneren. Dette har fungert fint uten noen kontroverser rundt representantenes deltakelse. Helt til valget i år falt på Kjell Inge Røkke. Kritikerne skyver det prinsipielle rundt dagens avstemningsordning foran seg. Men det er utvilsomt valget som er problemet for disse. Kriteriet for å få denne prisen, er at personen har markert seg positivt på det samfunnsnyttige plan og bidratt til å gjøre Norge kjent i utlandet. Røkke har fylt begge disse kriteriene. Både som gründer og entreprenør har han markert seg positivt i både Norge og i utlandet.

INGEN AV DE tidligere prisvinnerne har bakgrunn fra næringslivet. Det var på høy tid at Peer Gynt prisen gikk til en med en slik bakgrunn. Det er også viktig å fremheve de viktige posisjonene nettopp personer som Kjell Inge Røkke har for utvikling av Norge som industrinasjon. Røkkes historie er både typisk og atypisk norsk i den forstand at han reiser ut, tør å satse og står ved sin last. Uansett hva en måtte mene om Røkke, står det respekt av den industrioppbygging han har gjort. Ikke bare i Norge, men over hele verden. Røkke har visst at han driver seriøs næringsbygging - og utvikling. Hans skapervirksomhet er utvilsom.

I DET SISTE har vi opplevd at flere superrikinger har flyttet sine virksomheter utenlands for ikke å betale sin skatt til Norge. De ønsker ikke å være med å bidra til det fellesskap som Norge faktisk er. Røkke er en samfunnsbygger. Han er med og utvikler Norge som industrinasjon, utnytter naturressursene våre og er med å ta vare på viktige lokalmiljø. Men kritikken i forhold til Røkkes rettsgang om kjøp av båtsertifikat eller at et av hans selskaper var delaktig i byggingen av Guantánamo, kan forstås. Min stemme på Røkke er ingen legitimering av disse forhold. Det avgjørende for meg er den betydelig rolle Røkke har hatt, har og vil ha i det norske samfunns- og næringsliv. Jeg er glad for at nok stortingsrepresentanter stemte på Kjell Inge Røkke. Jeg er glad for at Peer Gynt-prisen i år går til en av våre fremste gründere og næringsutviklere.