Røkke fikk medhold i PFU-sak mot Se og Hør

Finansmannen Kjell Inge Røkke har fått medhold i at Se og Hør har brutt god presseskikk ved å bruke et babybilde slik at det ser ut som barnet er Røkkes.

Kjell Inge Røkke klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) en artikkel i Se og Hør med tittel på forsiden «Bleieskiftarbeider på Hytta - Røkkes pappaperm».

Tittelen var lagt inn i en bildecollage med portrett av Røkke, et foto fra hans hyttekompleks på Oppdal og et lite bilde av et liggende bleiebarn. Barnebildet er merket «Ill.foto» med liten sort skrift mot flerfarget bakgrunn.

To sider

Inne i bladet gikk saken over to sider, under tittelen «Kjell Inge Røkke slår av mobiltelefonen og prioriterer familien - Luksusperm med bleieskift».

Oppslaget ble dominert av et stort bilde fra Oppdal-hytta. Foruten ytterligere et portrettfoto av Røkke og et vinterbilde av ham sammen med hans nye kone, brukte Se og Hør igjen barnefotoet fra førstesiden. Denne gang merket «Illustrasjonsfoto» med hvit skrift mot grålig bakgrunn.

Røkke mener Se og Hør har brukt barnebildet på en villedende måte i en montasje «slik at det fremstår som mitt (vårt) barn», og at dette er et presseetisk overtramp.

Se og Hør skriver i sitt tilsvar blant annet at barnebildet er kjøpt av et bildebyrå, og at det er merket med illustrasjonsfoto.

Liten skrift

Pressens Faglige Utvalg slår i sin konklusjon fast at riktignok er bildene merket som illustrasjonsfoto, «men med så liten skrift og mot så vanskelig bildebakgrunn at det nærmest er umulig å oppdage merkingen».

- Ut fra dette anser utvalget at Se og Hør har gått langt i å skape et inntrykk som forleder leserne til å tro at det er klagerens barn som avbildes. Også om merkingen hadde vært tydeligere, mener utvalget at bruken av illustrasjonsbildet, som en del av en montasje med klageren og hans hytte, er presseetisk uakseptabelt. Utvalget vil dessuten påpeke at begrepet «illustrasjonsfoto» kan være mer egnet til å villede enn å veilede leserne, heter det.

(NTB)

FIKK MEDHOLD I PFU: Kjell Inge Røkke.