Røkke og saksfremdrift

DAGBLADET HAR en lederartikkel 3. mai der man peker på alvoret i «båtsertifikatsaken», og deretter gir uttrykk for at «de tiltalte stiller med et elitelag av forsvarere som hver for seg har bidratt til å vidløftiggjøre saken». Videre bemerkes at fire år er for lang tid før en sak kommer for retten, hvilket alle er enige i, før det sies at man trenger en reform som «hindrer at velstående personer som tiltales kan gjøre saksforberedelsene så omfattende at sakens kjerne blir tildekket».

Avisen må her være feilinformert. For god ordens skyld opplyses at saken var berammet i 2003. Påtalemyndigheten ba imidlertid om utsettelse fordi de ikke hadde avklaret om den svenske fartøysinspektøren Claes Erik Pallin skulle tiltales. Det fikk de, selv om de tiltalte helst skulle sett saken avsluttet.

TILTALEBESLUTNING mot Pallin ble først tatt ut og forkynt for ham i februar 2005. Saken er berammet til 2. mai og inntil 6 uker. Dette er fordi aktoratet har bedt om så lang tid for å føre de bevis de anser nødvendig. Forsvarerne fører samlet 4 vitner i saken som trolig tar ca 1-2 timer av den totale tiden.

Forsvarerne deler imidlertid Dagbladets bekymring over vidløftiggjøringen av saken. Det er første gang denne forsvarer sitter i retten fast med 5 representanter fra politi og påtalemyndighet som en del av aktoratet. Påtalemyndigheten burde nok strukturert fremdriften bedre og på kortere tid.

Dagbladets henvisning til at det går fortere i Sverige er imidlertid - dessverre - feil. Det går raskere i saker der de tiltalte sitter i varetekt. Denne prioriteringen går imidlertid ut over saker - som denne - der ingen er fengslet. De tar nok lengre tid enn i Norge.