Rolf Lislevand

Rolf Lislevand med suverent grep om Johann Sebastian Bach.

Det kan gjemme seg musikalske åpenbaringer i de små formater også. Hør bare hva som skjer når Rolf Lislevand tar for seg Johann Sebastian Bach på lutten sin. Ikke akkurat Bachs eget manuskript, riktignok, men samtidige og påfølgende lutenisters tillemping av ham, som bevarer musikkens ånd snarere enn dens bokstav.

Det kan man kalle ekte troskap overfor komponisten. Resultatet er i hvert fall en sjeldent inspirert Bach, med spenst i fraseringen og pregnans i temaenes elegante lek med hverandre og seg selv. Bare unntaksvis klinger Bach med en slik sensualitet. Men det skyldes primært Lislevands musisering, som er en nytelse fra først til sist.

Ved siden av Leif Ove Andsnes er Rolf Lislevand den av norske musikere for tida som vekker størst internasjonal oppmerksomhet. På denne utgivelsen viser han hvorfor.