Rolfsen: - PST er enten kunnskapsløse eller fordomsfulle

Mener politiet insinuerer at hans arbeid ikke har samfunnsmessig betydning.

KJEMPER FOR KILDEVERNET: Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i Høyesterett. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
KJEMPER FOR KILDEVERNET: Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i Høyesterett. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

(Dagbladet): I to dager har Høyesterett lyttet til advokatens argumenter for og mot PSTs beslag av Ulrik Imtiaz Rolfsens upubliserte filmmateriale.

Førstestatsadvokat Jan Fredrik Gletne har blant annet betonet at Rolfsen ikke er en del av en etablert redaksjon, men opererer på på prosjektbasis gjennom selskapet Curry Film.

Rolfsen reagerer kraftig på det han oppfatter som en insinuasjon om at det han driver med ikke har samfunnsmessig betydning.

- I prinsippet må alle kunne drive undersøkende journalistikk. I dagens medie-Norge kan det like gjerne være en ungdomsgjeng fra Holmlia som lager den neste dokumentaren som blir vist på DBTV eller VGTV. Skal samfunnet gå videre må journalistiske stemmer fra innsiden - som Khan Farooq - få dele sin innsikt, sier Rolfsen.

Behov for innsikt Han mener politiet enten må være kunnskapsløse eller fordomsfulle.

- Begge deler er skummelt, sier Rolfsen, som tidligere blant annet har laget fiksjonsfilmen «Izzat» og tv-serien «Taxi» om pakistanske miljøer i Oslo.

- Politiet, domstolene og media har forksjellige roller. Min rolle er ikke å stå i veien for politiet, men der de etterforsker hvem som gjord eva, stiller jeg spørsmål om hvorfor. Det mener jeg har samfunnsmessig betydning. Folk er opptatt av temaet, og har behov for innsikt om det, slår han fast.

Hans medregissør Khan Farooq - som i dag jobber som journalist i Dagbladet - og advokat Kim Gerdts har tidligere i dag avvist at  samtaleformen mellom Farooq og islamistene «tyder på et uvanlig tett journalist/kilde-forhold», slik PST mener.

- Diffus betydning Både Rolfsen og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening - som bistår Rolfsen i saken - sier de er overrasket over at statsadvokaten ikke har fremlagt mer informasjon om viktigheten av det beslaglagte materialet for etterforskningen av de norske islamistene.

- Det forundrer meg at PST ikke klarer å gi mer innblikk i hvilken betydning materialet hadde. Det er veldig diffust hva materialet skulle bidra til å opplyse, som ikke er kjent fra før, sier Jensen.

- Jeg hadde forventet at de skulle vise hvordan dette materialet var den siste biten i et stort og komplekst puslespill. Men så er det ikke det i det hele tatt. Det framstår ganske enkelt som om PST var nysgjerrige på hva som hadde blit sagt i et lukket rom, sier Rolfsen.

På oppfordring om å møte denne kritikken svarer førstestatsadvokat Jan Fredrik Gletne at det dreier seg om «detaljer».

- Det går på hva den siktede 18-åringen sier i intervjuet og kjøreturen til Gøteborg. Bare det å vite at det er gjort en intervju, hjelper ikke politiet, sier han.
 
Avgjørelse senere Blant politiets argumenter for at det i dette tilfellet var riktig å se bort fra filmskaperens rett til å verne om sine kilder, er at det dreier seg om en meget alvorlig straffesak, at kildene snakker om sin egen kriminalitet på opptakene og at de fleste av dem er kjent for politiet fra før.

Førstestatsadvokaten understreker også overfor Høyesterett at ransakingen i Rolfsens kombinerte bolig og arbeidsplass ble gjennomført så skånsomt som mulig, og at Rolfsen samarbeidet og utleverte materialet de spurte etter, uten at det var nødvendig å søke gjennom lokalet.

Om Høyesterett imøtekommer filmskaperen eller forkaster hans klage på lagmannsrettens avgjørelse, blir klart i løpet av en uke eller to.