Rombarna de mest sårbare

Det finnes ikke en enkelt «quick fix»-løsning.

MÅ TENKE LANGSIKTIG: «Et enkelt forbud mot tigging løser ikke de grunnleggende problemene. Her må det et bredt og langsiktig arbeid til, i tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og romfolket selv. Norge bør bidra sterkere i dette arbeidet», skriver artikkelforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
MÅ TENKE LANGSIKTIG: «Et enkelt forbud mot tigging løser ikke de grunnleggende problemene. Her må det et bredt og langsiktig arbeid til, i tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og romfolket selv. Norge bør bidra sterkere i dette arbeidet», skriver artikkelforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / ScanpixVis mer

De mange tiggerne i Oslo sentrum, teltleiren foran Sofienberg kirke, avføring og forsøpling i skolegårder, i parker, i marka og på øyene. Det er det bildet vi her i Oslo ser av den nød, fattigdom, fornedrelse, forfølgelse og systematiske diskrimineringen som romfolket møter over hele Europa i dag. Dette går ikke over av seg selv. Alle land i Europa må forholde seg til dette økende fattigdoms- og diskrimineringsproblemet.

Mange byer i Europa opplever det samme som Oslo. Politikere i de fleste store byer snakker mye om dette, og mange kunne nok ønske at de kunne gjøre det Sarkozy gjorde for noen år siden, nemlig å kaste dem ut av sine land og byer. Sarkozys aksjon vakte sterke reaksjoner og avsky og løste ingen problemer, snarere forsterket det problemene for de menneskene det gjaldt og for de byene som fikk et økende fattigdomsproblem på sine dørstokker. Jeg var nettopp i Brussel, der det sitter tiggere med barn som åpenbart er neddopet. Barn er forlatt i sine hjemland, fordi store deler av familiene har reist til Vest-Europa for å prøve og tjene penger. EU og Europarådet anbefaler et sterkere internasjonalt samarbeid for å kunne finne tiltak som bekjemper fattigdommen og diskrimineringen som romfolket utsettes for.

Marianne Borgen (SV) Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
Marianne Borgen (SV) Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix Vis mer

Det er uakseptabelt at denne folkegruppen jages rundt i Europa, fra by til by, fra land til land. Det finnes ikke en enkelt «quick fix»-løsning. Et enkelt forbud mot tigging løser ikke de grunnleggende problemene. Her må det et bredt og langsiktig arbeid til, i tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og romfolket selv. Norge bør bidra sterkere i dette arbeidet. Det er satt av noen penger innenfor EØS-samarbeidet, men lite eller ingenting har hittil materialisert seg.

SV ønsker at Oslo kommune aktivt deltar i dette internasjonale samarbeidet, for å kunne hjelpe flere av de som er kommet til Norge tilbake til sine hjemland og byer og bidra til at de der kan få arbeid og en framtid. Spesielt ønsker jeg et økt fokus på barnas situasjon. Mange forlatte barn lever under vanskelige forhold uten tilstrekkelig omsorg og skolegang. Å bidra til å sikre barna omsorg og skolegang er det viktigste vi kan begynne med, for på sikt å kunne oppnå bedre levevilkår for romfolket.

I mellomtiden må Oslo forholde seg aktivt til de mange fattige som kommer dit i håp om å kunne tjene penger. Dette er våre medmennesker, og de er her helt lovlig. I Norge har vi lang tradisjon for å hjelpe mennesker i nød og gi humanitær hjelp. SV fremmet i bystyret i juni at det skulle etableres lavterskeltilbud for disse bostedsløse, slik Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har bedt oss om. SV vil etablere blant annet dusjer, toaletter og madrasser til å sove på, slik at disse bostedsløse får et minimum av sanitære og humanitære behov dekket. Byrådspartiene og Arbeiderpartiet stemte dette ned, men det er ingen skam å snu. Ved å etablere noen hjelpetilbud kommer kommunen også i tettere kontakt med denne gruppen. Dialog er alltid en forutsetning for å finne løsninger på komplekse utfordringer. Teltleirer utenfor kirkene og overnatting i parker og under broer er ikke akseptabelt. Det skaper en utrivelig by og oppleves som utrygt. Gjennom dialog må vi finne humanitære løsninger, som sikrer et minimum av menneskeverd.

Følg oss på Twitter