Rope det, eller viske det?

VOLDTEKTSDEBATTEN: Redaktør Hilde Haugsgjerd ha stukket hånda inn i et vepsebol. Men man kan ikke klage på at vepsen stikker når den får slikt besøk. Alle feminister vil reagere på alle som sier kvinner har noe ansvar i forbindelse med voldtekter. Selv om Haugsgjerd ikke sier at kvinner har ansvar for selve voldtekten, sier hun at kvinner bør ta ansvar for seg selv, slik at hun unngår å bli voldtatt. Feministen og redaktøren Hilde Haugsgjerd gjør seg dummere enn hun er, når hun later til å ikke forstå hvorfor kvinnebevegelsen tar slik på vei. Dette visste hun ville skje. Samtidig erkvinnebevegelsen programforpliktet til å misforstå hele innlegget, samt gå til angrep. Det er for så vidt greit. Det ligger en viktig politisk og feministisk markering i det.

FOR SELV OM Haugsgjerd som mor kan gi så mange advarsler og råd til sine døtre og sine nærmeste hun bare vil, om hvor de bør gå eller ikke bør gå for å unngå voldtekt, betyr ikke det at hun bør rope det ut i offentligheten. For uansett hva Haugsgjerd ønsker med sitt utspill, er det mottageren av budskapet som bestemmer hvordan de skal oppfattes. Det gjelder voldtatte kvinner som ikke har tatt Haugsgjerds forholdsregler, og dermed føler en viss skyld, og det gjelder voldtektsmenn som kan tenke; «Ja, du skulle ikke gått der langs Akerselva. Det har du blitt advart mot. Likevel trosset du advarslene, og bød deg fram for meg, natterstid. Derfor voldtok jeg deg». Denne type rasjonalisering er det ikke Haugsgjerds oppgave å bidra til.

JEG VIL OGSÅ advare mine døtre (når de blir store nok) mot å kle seg som en prostituert på film, og gi dem beskjed om hvor de helst ikke bør gå. Men jeg vil ikke finne på å advare andre i full offentlighet. Det er forskjell på å rope ut og å viske noen velmenende råd. Dessuten er det ikke utenkelig at adressaten for Haugsgjerd velmenende råd (kvinner i Oslo) helt på egenhånd har skjønt at det ikke er så lurt å gå aleine langs Akerselva. Men ingen andre enn hennes mann, familie, eller venner skal antyde at hun bør gå hjem en time tideligere fra fest, eller drikke mindre på pub. Lager vi en slik offentlighet, begrenser vi kvinners frihet. Og slik kan en voldtektsbølge føre til at jenter velger å bli hjemme, med Haugsgjerd og gamle grisers velsignelse.