Rørende omtanke fra SV-er

STORTINGSREPRESENTANT

for Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, skriver i Dagbladet 21. april at tenketanken Civita skal «forske og publisere på bestilling fra noen av Norges rikeste menn». Videre hevder han at målet med den ideologiske offensiven fra høyresiden er å «undergrave den velferdsmodell som gjennom mange tiår har skapt utjevning og demokratisering i Norge».

Begge deler er galt. Civita jobber ikke på bestilling fra noen. Derimot tar vi gjerne imot støtte fra enhver som deler vårt syn på markedsøkonomien og dens betydning for velferd, frihet og demokrati. Lommebokens størrelse skal ikke ekskludere noen fra samfunnsengasjement. Det er selvfølgelig Lysbakken grunnleggende uenig i.

Lysbakken har som ung politiker en nær fortid i partiets ungdomsorganisasjon (Sosialistisk Ungdom), en organisasjon som like godt vil avskaffe privat eiendomsrett helt og holdent, en oppskrift som vel ikke akkurat er kjent for å fremme demokratiseringsprosesser?

BEHOVET FOR

velferdsreformer som også inkluderer bruk av markedsmekanismer, f.eks gjennom brukervalg og entreprenørskap på områder der det offentlige har tilnærmet monopol, er ingen trussel mot velferden, tvert imot. Virkelig galt av sted bærer det når Lysbakken skriver om nobelprisvinner i økonomi, Friedrich v. Hayek og like godt fremstiller ham som motstander av demokrati. Hayek var tvert imot opptatt av kvaliteten på demokratiet - mindretallets beskyttelse og individuelle rettigheter som viktige bestanddeler i et sivilisert demokrati, kort sagt, ting man ikke kan forvente at en revolusjonær kollektivist bryr seg om.