Rosastrømpene kjemper med mail

For den nye generasjonene rød(rosa) strømper er mail viktigere enn flygeblad. Bare spør Valgerd Svarstad Haugland - hun har fått over 600 brev fra illsinte motstandere av kontantstøtten.

De er unge, de følger med i tida, og de forlanger effektivitet.

Der deres forgjengere samlet seg rundt bh-bålet, bruker rosastrømpene Internett. De har diskusjonsforum, chatter og engasjerer massene med tastetrykk.

- Vi er forbi 70-tallet og har nye måter å mobilisere på, forteller «Råtekst»-redaktør Hilde Charlotte Solheim.

Nå sist gikk det utover Valgerd Svarstad Haugland. Rettelse: Valgerds sekretær.

- Vi har mottatt godt over 600 protestmail mot kontantstøtteordningen - det er en ekstrabelastning som går utover kapasiteten vår, forteller informasjonssjef Ragnhild Samuelsberg ved Barne- og familiedepartementet.

- Protestaksjonen fortsetter også etter 8. mars, sier Kristin Førde i 8. mars-komiteen i Oslo som står bak oppfordringen «Fortsatt kamp mot kontantstøtten».

Anne Sandvik, fra Petreprogrammet «Mamarazzi», og Helle Vågland har forfattet oppropet som har gått ut til folket via den såkalte «FemailBondingLista»: Et tjuetall kvinner med gode kontakter som har spredd informasjonen videre til sine venninner som sender videre til sine venninner som... skjønner?

- For «fittstimgenerasjonen» er demonstrasjonstog en veldig skremmende måte å mobilisere på. Det føles veldig 70-talls og lite individualistisk, sier Solheim.

- Men vi har likevel bestemt oss for å gi 8. mars en sjanse som kampdag for unge kvinner. I dag blir det demonstrasjonstog fra Youngstorget klokken 18.00.