Røssland, Tor Arve

Navn:

Tor Arve Røssland

Født:

1971 i Bergen

Yrke:

Forfatter og salgsmedarbeider på Elkjøp

Bosted:

Bergen

Bakgrunn:

Tor Arve Røssland sier selv at hans bakgrunn «er prega av utdanning, film og bleieskift» har hovedfag i filmvitenskap fra Universitetet i Trondheim. Han er gift og har tre barn.