Rotevatns minstelønn

Ingress

Meninger

Venstre foreslår å innføre en nasjonal minstelønn for å hindre at nyankomne innvandrere blir utnyttet i arbeidslivet. Reportasjer om timelønninger ned i 19 kroner timen har aktualisert spørsmålet om verdig avlønning og kamp mot sosial dumping. Hvis Stortinget mener at en minstelønn ville hjelpe mot denne formen for utnytting av utenlandsk arbeidskraft, bør Stortinget gi uttrykk for dette gjennom lovgivning, sier Venstres Sveinung Rotevatn til NRK Dagsnytt.

Forslaget kan lyde besnærende, men er dessverre en farlig vei å slå inn på. Dessuten bryter prinsippet om lovfestet minstelønn med den norske samfunnsmodellen, der lønn fastsettes i forhandlinger mellom partene. Og der organisasjonsgraden er så høy at tariffavtalene danner norm for hva som er akseptable vilkår. En høy organisasjonsgrad er også en betingelse for ryddige forhold i arbeidslivet og for en ansvarlig lønnsdannelse totalt sett.

Når LO avviser Venstres forslag er det ikke fordi organisasjonen blåser i utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Ingen har satt spørsmålet om sosial dumping så ettertrykkelig på dagsorden som LO, som har bidratt vesentlig til den rødgrønne regjeringens ulike handlingsplaner mot dette. I dette spørsmålet har norske og utenlandske arbeidsinnvandrere et klart interessefellesskap.

Arbeidstakerorganisasjoners motvilje mot minstelønn handler både om arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold og om maktbalansen mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.

At de først og fremst ivaretar sine medlemmers interesser, betyr ikke at organisasjonene er udemokratiske pampevelder. Tvert i mot er organisasjonene bygd på frivillig medlemsdemokrati, hvor ledelse, program og posisjoner er resultat av demokratiske prosesser. Faktisk er den såkalt korporative kanal et tilskudd til partidemokratiet og en sunn motvekt mot kapitalinteressene.

Minstelønn er mest utbredt i land der organisasjonsgraden er lav. Det er interessant at arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet uttrykker seg langt mindre skråsikkert om minstelønn enn Rotevatn, selv om han har stått bak et liknende forslag da han var i opposisjon. Nå vil han «ikke kategorisk avvise at vi en gang i framtida vil utrede om vi skal ha en minstelønnsordning». Sånn snakker en statsråd som har fått voksenopplæring.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.