Rumpefilosofi

SHABANA REHMAN holdt 24.8 tale i forbindelse med en premiere på en pakistansk-norsk film. Hun kysset kulturministeren og viste frem sin nakne rumpe. Dagen etter hendelsen ble søsterens restaurant beskutt. Shabana har tidligere opptrådt med det norske flagget malt på sin nakne kropp. Forskjellige former for blotting kan i vestlig kultur bli brukt av mennesker som ønsker å uttrykke forakt. Første gang jeg husker noe slikt var da Willi Storn trakk ned buksene ved en kunstutstilling på Høvik i 76. 2004 hadde et par samleie på Quartsfestivalen. En naken dame har nylig vist frem kjønnsorganet sitt på en motorsykkel i Sandviken i Bergen for helt tilfeldige forbispaserende. I underverdens etablissementer gjøres slikt antagelig hele tiden. Disse moderne offentlige blotterne sier selv at de blotter seg for en god sak. Shabana snakker om ytringsfriheten, og personers frihet til å eie sin egen kropp. Det er vi vant til her tillands. Vi vet også at det er store begrensninger i denne friheten, den er ikke absolutt, enhver har ikke rett til å lage sine egne regler. Hvis menn voldtar, kan de ikke hevde at de slåss for retten til seksuell frihet. Hvis de slåss fysisk eller med våpen, kan de bare påberope seg nødverge, ikke kroppens suverene frihet. I USA blir forøvrig retten til å eie et skytevåpen sett på som individets grunnleggende frihet. Vanlige mennesker blotter seg bare ved uhell. Viser barn og unge rumpen frem til frøken, læreren og klassen, eller har samleie i skoletimene, blir det garantert reagert strengt. Barnevernet kommer i hvert fall.

VÅR PERSONLIGEfrihet går ved respekten for egne og andres kropper. Vi har ikke moralsk rett til å ydmyke eller krenke kropper, ikke invadere kroppers følelser eller tanker. Vi har ikke rett til å utsette noen for følelsesmessige sjokk eller ubehag. Det finnes uttallige former for vold. Respekt for kropper tilsier dannelse og god moral. Vi har altså heller ikke moralsk rett til å herje med, ydmyke eller ødelegge vår egn kropp. Vi har ikke lenger samfunnsinstitusjoner som minner oss om dette. Vi lever ikke i et samfunn som offentlig slår fast at kroppen skal beskyttes. Vår utagerende kultur - spesielt slik den formidles via media- og popbransjen - spiller på mangel på respekt for kroppen. Vi kan ikke lenger fornærmes med slike virkemidler. Shabana har med dette stuntet bare oppnådd å flytte sine egne grenser. Jeg tror at hun skader seg selv. Jeg tror ikke at hennes kropp likte det den ble utsatt for. Vårt indolente samfunns hovedproblem er ikke trange grenser. Det er de utvidete eller manglende grensene som gjør livet tungt for mange. Mange trenger å flytte grensene sine inn. Shabanas fremstilling av det vestlige frihetsbegrep er lettvint og overflatisk, hun tenker ikke bedre enn slike som skyter på måfå.

DET FRIE mennesket bruker ordet når det ikke er i krise og vil uttrykke en viktig melding. Det er bare ordet som fremmer ytringsfriheten. Selv skjellsord står over dyriske fakter og geberder. Det er krevende å skulle formulere seg meningsfylt om eksistensielle spørsmål. Man må gjøre en innsats, tenke i sammenheng, ta hensyn til person og situasjon. Bare dyptpløyende ord gir oss frihet. Men meningsdybde er forvist i dagens rumpe kultur, det er også den virkelige personlige frihet. Med vulgære geberder og adferd følger bare et dårlig rykte. Shabana vil bli husket for sitt fremstøt for nakne kvinnerumper. Vi har alle en ræv å vise frem når vi vil si noe.