Runaway Vacation

DVD: Publikumssuksess i USA, rett på video her. Få av dagens filmstjerner kan være mer anstrengende enn Robin Williams. Heldigvis er historien om en familie på ferietur i en bobil ikke så ille og Williams er behagelig nedtonet. Etter en unødvendig og umorsom episode om tømming av dassen, står du igjen med en passe rørende og småmorsom bagatell om en familieforsørger som møter liten forståelse både på jobb og hjemme. Bonus: Kommentarspor, utelatte scener, tabber med mer.