Rune G\'s misforståelser

RUNE GERHARDSENS tilsvar den 28. juli til Christin Aamodts leserinnlegg viser hvor lite han kan om denne kulturen, og hvor opptatt han fremdeles er av å kriminalisere kunstnerne.Han avrunder sitt innlegg med å sette spørsmålstegn ved hvorvidt RV vil støtte hans forslag til å «legge til rette for lovlig grafitti på minst tre vegger i Oslo.» Arbeiderpartiet kan ikke i utgangspunktet regne med blankofullmakt fra RV i saker, men denne og de andre kulturene kan forvente RVs støtte. Vi er selvsagt tilhenger av lovlige vegger i Oslo. Gjerne tre, helst flere. Det er mange som syns at tags er stygt, og at piecer er fine. For oss handler det ikke om personlig smak, men om kulturpolitikk. Det er selvsagt ikke alle steder det passer med grafitti, men når Rune G forsøker å skyve tags ut av grafittibegrepet må vi reagere. Du kan ikke, Rune G, lage et unaturlig skille mellom tags og piecer gjennom kriminalisering. Piecer, de fine store maleriene med flotte farger ville nemlig ikke eksistert om ikke det var for tagging, rett og slett fordi de store fine er direkte utvikling fra tags. Tags er en av hovedelementene innen grafittien. Det ligger mye egenutvikling i taggen, eksperimentering i bokstavsammensetning, fontbruk for å bruke leg-språket. Derfor bør alle vi som har mer enn fem fonter på datamaskinene våre takke blant annet taggerne. De har vært med på viktig og innovativ utvikling som har kommet oss til gode.

BØTENE, RUNE G, de var tydeligvis fortrengt! Det gjør, slik vi ser det saken enda verre. For det var i kjølvannet av kampanjene at stigmatiseringen og hetsen kom. Og selv er vi ikke politikere med årelang fartstid, men vi ser jo hvordan tiltak, kampanjer og utspill fra politisk hold får konsekvenser for befolkningens holdninger. Og dette var en holdningskampanje, med mål om å endre eller påvirke holdning mot grafitti/grafittikunstnerne.;Grafittimalere på underbetalte, fullt lovlige oppdrag har blitt banket opp av forbipasserende i perioden under og etter kampanjene. Kampanjene dine fikk frem borgervernet av verste sort!;Det er også ironisk, Rune G, at kampanjene dine faktisk førte til nedgang av piecer og en markant øking av tags, så på mange måter så fikk du det som du fortjente.

I blant har tanken slått oss; tenk om Arbeiderpartiet laget en lik kampanje mot hvitsnippforbrytere i landet vårt! Lurer på hvordan det ville blitt mottatt!