Bildebevis: Hans Wilhelm Steinfeld har sendt Dagbladet et bilde av trengselen da han rapporterte direkte for «Verden på lørdag». Dermed kan han ha overhørt et spørsmål fra programledere i Oslo, skriver han. Foto: Hanne-Marie Molde
Bildebevis: Hans Wilhelm Steinfeld har sendt Dagbladet et bilde av trengselen da han rapporterte direkte for «Verden på lørdag». Dermed kan han ha overhørt et spørsmål fra programledere i Oslo, skriver han. Foto: Hanne-Marie MoldeVis mer

Russlands fattigdom

- De tre presidentkandidatenes sammenfallende vurdering av fattigdomsproblemet mer troverdig enn Putins, skriver artikkelforfatteren.

JOURNALISTIKK: Bjørn Nistad skrev i Dagbladet den 7. Februar, at jeg har servert en absurd opplysning om økt fattigdom under Vladimir Putin i Russland i NRKs sending Verden på lørdag 4. Februar. Statsminister Vladimir Putin selv påstår at mellom 10 og 15 prosent av befolkningen lever under grensen for eksistensminimum. I fjor høst fortalte Sergej Mironov til NRK-URIX, at reelt lever 40 prosent under den offisielle fattiggrensen. Frem til mai 2011 hadde Sergej Mironov ledet det russiske føderasjonsrådet i ni år. Han er sosialdemokratisk presidentkandidat fra Partiet «Rettferdig Russland».

18. Mai 2011 medga president Dmitrij Medvedev, at i Russland «har vi et stort fattigdomsproblem!» Uttalelsen er gjengitt på side 132 i min siste bok «Forvirringens tid i Russland», som utkom 1. november i fjor. Boken kan kanskje være til hjelp for Bjørn Nistads forvirring om hva som er absurd og hva som er virkelighet i Russland. Uttalelsen falt for øvrig da President Medvedev møtte 800 journalister i høyteknologisenteret Skolkovo. I sin tale om rikets tilstand 22. Desember 2011, sa President Medvedev: «Samfunnet som i og for seg kan synes mer vellykket nå, gjør bare vårt store fattigdomsproblem enda mer synlig!»

25. Januar uttalte kommunistlederen Gennadij Zjuganov i avisen Nezavisimaja Gazeta, at 40 prosent av befolkningen lever i de gamle, 5 etasjers boligblokkene som ble oppført under Nikita Krustsjov som provisorier etter krigen på 1960-tallet. Tallet er interessant fordi det er så likt Sergej Mironovs fattigdomstall. Her i Moskva har man så smått begynt å rive disse «krustsjovki» som de foraktede boligene kalles. Russiske medier flommer over av informasjon om folk som frister et trist liv i nedfallsboliger. For øvrig istemmer både kommunistenes leder Zjuganov og Vladimir Sjirinovskij i estimatet til Sergej Mironov fra det sosialdemokratiske partiet.

For min del virker de tre presidentkandidatenes sammenfallende vurdering av fattigdomsproblemet mer troverdig enn Putins, særlig på bakgrunn av uttalelsene fra den sittende president Dmitrij Medvedev. Nistads påstand om at vi i NRK fortiet at det lørdag 4. Februar også var en støttedemonstrasjon for Putin faller på sin egen urimelighet. Vi toppet reportasjen i Dagsrevyen om dèn demonstrasjonen samme kveld. Men i Verden på lørdag ble jeg ringt opp av programleder og hadde ett minutt til disposisjon på direkten helt på slutten av sendingen, jeg var i en kolossal trengsel 20 cm fra Grigorij Javlinskij, og vedlegger fotografi av trengselen jeg sto i da. Det var knapt ørens lyd rundt meg som bildene sågar gir et visuelt inntrykk av, så jeg kan ha overhørt spørsmål fra programlederen akkurat i den sendingen.

Bjørn Nistad gjentar påstander om at de liberale løper USAs ærend fordi de snakket med den amerikanske ambassadøren etter fusket ved dumavalget 4. Desember 2011. Det er åpnet strafferettslig etterforskning i 30 alvorlige saker om valgfusk der folk ble tvunget til å stemme på Putin der falske stemmesedler ble stappet i valgurnene. Novaja Gazeta skrev 4. Februar hvordan lærere lokalt har blitt presset til å arbeide for de lokale valgkommisjonene , hvor de ble satt til slik straffbar virksomhet. For øvrig sa menneskerrettighetsombudet i den russiske stat, Vladimir Lukin i NRKs Søndagsrevyen 5. Februar, at: ”Russland har store sosiale problemer, et stort problem med misbruk i politi og påtalemakt, menneskerettighetsproblemer særlig knyttet til tale- & forsamlingsfrihet, svært mange problemer!”

Hans Wilhelm Steinfeld Foto: Andrea Gjestvang/Dagbladet.
Hans Wilhelm Steinfeld Foto: Andrea Gjestvang/Dagbladet. Vis mer