RV-sex

«SEX-FIKSERT BISKOP», hevder RVs leder, Torstein Dahle i Dagbladet 16. mars. Ja, for sikkerhets skyld frisker han det opp med «denne ekstreme opptattheten av sex». At Dahle ser rødt, burde ikke forhindre at han holder seg til de nakne fakta. Utnevningen av Kvarme kom som en bombe på de miljøer som ikke visste, eller ville vite at Kvarmes teologi er representativ for kirkens øverste folkevalgte organ. Dahle kaller i så måte et samlet Kirkemøte for «Kvarmes fløy».

Det er ikke første gang politikere som vil overstyre kirken blir tatt med buksa nede for manglende kompetanse. Men her skal altså Kvarme også få skylden for at et hopetalls aksjonister og journalister ikke har andre testspørsmål for en biskop enn hans syn på homofilt samliv. Kulturministeren fortjener ros for ikke å ha overprøvd det kirkelige votum, - og forsvarte dette prinsipielt, uavhengig av person og homofilisyn.

KIRKENS BUDSKAP skal forvaltes av kirkens biskoper og tillitsvalgte, ikke av styringskåte partiledere. RV-Dahle konkluderer med et skille mellom kirke og stat. Det er trolig en god konklusjon om en vil forebygge statlig og politisk styring av kirkens lære.