Røyksopps Svein Berge og Torbjørn Brundtland (t.h.) i Bergen Tingrett.
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Røyksopps Svein Berge og Torbjørn Brundtland (t.h.) i Bergen Tingrett. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpixVis mer

Röyksopp frifinnes av tingretten

For tyverianklagene fra Rune Lindbæk.

(Dagbladet): Det har nå kommet dom i tvisten mellom Röyksopp og Rune Lindbæk.

Slik lyder domslutningen:

«I hovedsøksmålet:

Torbjørn Brundtland og Svein Berge frifinnes.

I motsøksmålet:

Rune Lindbæk er ikke å anse som opphavsmann til verket "Lift" av Drum Island.

Rune Lindbæk er ikke utøvende musikker etter åndsverkloven § 42 på innspillingen av «Lift» utgitt av Drum Island i 1997.

Rune Lindbæk er ikke produsent/tilvirker etter åndsverkloven § 45 på innspillingen av «Lift» utgitt av Drum Island i 1997.

Rune Lindbæk er ikke utøvende musikker etter åndsverkloven § 42 på innspillingen av «A Higher Place» utgitt av Røyksopp i 2001/2002.

For begge søksmål:

Rune Lindbær dømmes til innen to uker fra forkynnelse av dommen å betale Svein Berge og Torbjørn Brundtland saksomkostninger i hovedsøksmål og motsøksmål med totalt kr. 788.140 med lovens renter ved forsinket betaling etter forfall og frem til betaling skjer».

Dagbladet kommer tilbake med mer.