Ryktebørsens numero uno

DA DAGBLADET torsdag sa at man skulle la meg få gi min versjon av den såkalte «Hværsaagod-saken», regnet jeg med at jeg ville få anledning til det. Det fikk jeg ikke, i stedet trykket man mine uttalelser innenfor rammene av domfeltes versjon. Det følgende er min versjon, som jeg også forklarte i Kristiansand tingrett: 1. Jeg er strengt tatt bare en bifigur i dette såpe-dramaet. Hovedpersonene er en kvinne og hennes familie. Nylig gikk denne kvinnen til Oslo politikammer og anmodet om et besøksforbud for domfelte Espen Thoresen Hværsaagod. 2. I august 2003 traff jeg domfelte tilfeldig på Langøyene i Oslo. Jeg ga ham der en ikkevoldelig advarsel om å holde seg unna denne familien. 3. På dette tidspunkt gikk det et tonn med rykter om hans trakassering av denne familien og også andre forhold i Oslo. Han var jungeltelegrafens og ryktebørsens numero uno. 4. I et forsøk på å vende oppmerksomheten vekk fra alle disse ryktene, begynte domfelte å påstå at jeg hadde satt i gang en løgnkampanje mot ham. Domfelte satte fram påstanden om at dette var en konflikt mellom ham og meg, en langvarig sådan. 5. Domfelte framførte høsten 2003 per telefon også voldelige trusler mot meg og min familie. Jeg skulle holde kjeft, ellers ... 6. På Quart-festivalen 2004 slo tiltalte meg uten forvarsel slik at kjeven min brakk. Deretter og senere gikk han ut i pressen og påsto at han var «forfulgt» av en «gal», «forstyrret», «forvirret», «sjalu», «misunnelig sektleder»(!).En samlet tabloidpresse har ukritisk trykket alle domfeltes udokumenterte påstander, gjentatte ganger. Senest i Dagbladets oppslag, der det f.eks. igjen påstås at jeg ble sparket ut av Quart-festivalen. Jeg har ikke fått anledning til å kommentere noen av domfeltes påstander eller vinkling av saken. Ingenting av det jeg har påstått, senest under intervjuet som resulterte i oppslaget fredag 30.09, er blitt referert. Dette inkluderer bl.a. ulovlig avlytting med NRKs utstyr og tekniker, trusler per telefon og sms, falsk politianmeldelse av undertegnede osv.Jeg takker Kristiansands-politiet, påtalemakten og retten for at den skar gjennom.