Så leker vi rasisme

Det er all grunn til å gratulere TV3s produksjons og markedsføringsavdeling med Robinson. De har klart å lage en liksomverden med liksomvirkelighet som gir like sterke konflikter som Hotel Cæsar men med en ekstra bonus: Konfliktene er ekte. Eller er de det?

At 'Konfliktene' er 'ekte' er like sant, eller 'sant' hvis vi først skal begynne. Når Tv3 plasserte en Stabburet-Frper på samme lag som en farget, var det ikke for å skape harmoni og forståelse. Det var for å få en Grandiosa konflikt. Unnskyld, «konflikt».