Så mye i så lite

Junipoeten i Diktkammeret kaller seg ismael. Det tittelløse diktet inneholder så mye i så lite, mener juryen.

Det var Anne Grete Bærheim fra Bryne som gjemte seg bak pseudonymet da ismael ble månedens poet i november i fjor. Dagbladet tok kontakt med den sommervarme poeten som var både overrasket og glad over at hennes dikt gikk av med seieren.

Bærheim har vært aktiv på diktkammeret i to år. Hun synes det har vært lærerikt og utfordrende. Videre forteller hun Dagbladet at hun er opptatt av å utvikle skrivingen sin, og at hun tror hun har utviklet seg siden november.

-Ja,jeg tror skrivinga mi har utviklet seg siden sist, og at den fortsetter å utvikle seg. Det er veldig spennende, jeg skriver mye og leser mye.

Vi er helt enige i at det er spennende, og gleder oss til å følge henne videre.

Vi benytter sjansen til å ønske alle kammerpoetene en god sommer, og husk, ta vare på sommernatta.

Les diktet:

uten tittel

Tida slår

med vingene

en insektsverm

av øyeblikk

står stille

Juryens kommentar:

I eit kort dikt som dette må det finnast både rørsle og spenning, ro og sansing, både noko konkret og eit meir opnande, stort perspektiv, for at det skal verta skikkeleg bra. Alt dette finst her. Kontrasten mellom det store og det vesle er fascinerande klart framstilt. Å fanga dette som heile tida rører seg er vel eit av måla ein kan ha med å skriva dikt. Og her er det; både eitt og mange, tida og sekundet, rørsla og stilla i det same biletet. Og noko av det fine med dette diktet er at det er så tilgjengeleg og lett å fatte, samtidig som ein faktisk kan venda attende til det, og oppleva det på ny, fordi det inneheld så mykje i så lite.

For juryen,

Helge Torvund

TIDA STÅR STILLE når man leser junipoeten Anne Grete Bærheims tittelløse dikt.