BREMSER: Siv Jensen (FrP)
BREMSER: Siv Jensen (FrP)Vis mer

Så mye klimakrangel, for så lite utslippskutt

Med så små skritt må hvert statsbudsjett framover inneholde klimakamper som dette.

Meninger

Regjeringspartiene Høyre og Frp sitter for tida i svært vanskelige forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre om et «grønt skatteskifte». Det er særlig Venstre som har satt fram et mer eller mindre ultimativt krav, blant annet om at bensin- og dieselprisen må øke.

Det er ikke bare et rimelig krav med tanke på klimatrusselen, men også for å følge opp avtalen de fire partiene skrev under på i fjor høst. Der sto det blant annet: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon.»

Formuleringene er nå gjenstand for fantasifull tolkning, til tross for at det i klartekst står nevnt «økning i avgifter på utslipp av CO2». For Frp er bilistene hellige, og økning i bensin- og dieselavgiften blir dermed avfeid fordi dette ikke er eksplisitt formulert i avtaleteksten - selv om det er snakk om en ganske liten økning per liter, 50 øre.

Det ironiske er at 50 øre ikke vil monne særlig mye for klimaet på kort sikt. Dermed vil det ikke nødvendigvis «gi betydelige reduksjoner i klimautslippene», slik avtalen mellom regjeringen og støttepartiene formulerte det i fjor høst. Slik sett er det vanskelig å se at forhandlingene egentlig har som mål å følge opp lovnadene. I en artikkel i Dagbladet i dag har vi snakket med to forskere som forteller hvor lite utslag en økning på 50 øre vil gi på personbiltrafikken. Den personlige bilbruken reduseres med én prosent på kort sikt, og utslippene synker kanskje med opp mot to prosent på lang sikt. Personbiler utgjør drøyt 10 prosent av norske utslipp, og tiltaket vil dermed bare redusere norske utslipp med 0,1 prosent på kort sikt.

Det økningen i bensin og dieselprisen kan bidra til, er å dytte tungtrafikken i klimavennlig retning. Den står for en nesten like stor andel av utslippene som personbilene. I tungtrafikken regnes biodrivstoff som en viktig overgangsløsning. 50 øre påslag for fossilt drivstoff gjør biodrivstoff mer konkurransedyktig, og vil kunne være utslagsgivende for større transportselskaper som som regner på kroner og øre når de legger strategi for virksomheten sin. Venstre la blant annet fram i sitt partiprogram i går et mål om at tungtransporten skal være fossilfri innen 2030.

Les også: Siv vil ikke redde verden. Ikke litt, engang

Det mangler ikke mål i norsk klimapolitikk, det mangler innfrielse. Når det er så vanskelig å ta selv små skritt i riktig retning, må de i alle fall tas hyppig. Hvert statsbudsjett framover må inneholde klimakamper som dette.